Результати торгів Біржі за вересень 2012 року. Члени Біржі-лідери за обсягами укладених договорів


Протягом вересня 2012 року на ФБ «Перспектива» (далі – Біржа) укладено 8 015 договорів на загальну суму 9,58 млрд грн. Порівняно з серпнем обсяг торгів на Біржі скоротився на 11,9%, кількість договорів – на 8,2%.

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, у вересні Біржа посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 55%), друге місце – у ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (34%), третє – у ПАТ «Українська біржа» (9%).

З початку року обсяг торгів на Біржі становить 65,7 млрд грн., що складає 40% загального біржового обороту в Україні. Біржа займає друге місце за обсягом торгів за 9 місяців поточного року.

За оперативними даними НКЦПФР в розрізі фінансових інструментів ринкова частка Біржі становить:

за січень-вересень 2012 року: щодо ОВДП – 39%, облігацій підприємств – 31%, акцій – 49%, інвестиційних сертифікатів – 88%, опціонних сертифікатів – 91%, строкових контрактів – 35%;

за вересень 2012 року: щодо ОВДП – 59%, облігацій підприємств – 48%, акцій – 14%, інвестиційних сертифікатів – 31%, опціонних сертифікатів – 74%, строкових контрактів – 65%.

 

Результати біржових торгів за вересень 2012 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів, (млн. грн.)

Кількість виконаних договорів

Частка у загальному обсягу торгів на Біржі, %

Частка у загальній кількості договорів на Біржі, %

Державні облігації України

7 079,89

221

73,94%

2,76%

Акції

192,85

1 781

2,01%

22,22%

Облігації підприємств

587,90

352

6,14%

4,39%

Облігації місцевих позик

0,81

8

0,01%

0,10%

Інвестиційні сертифікати

64,61

249

0,67%

3,11%

Деривативи – всього

1 648,47

5 404

17,23%

67,42%

- строкові (ф’ючерсні) контракти

1 638,95

5 370

17,12%

67,00%

- опціонні сертифікати

10,53

34

0,11%

0,42%

ВСЬОГО

9 575,53

8 015

100,00%

100,00%

 

Результати біржових торгів за січень-вересень 2012 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів, (млн. грн.)

Кількість виконаних договорів

Частка у загальному обсягу торгів на Біржі, %

Частка у загальній кількості договорів на Біржі, %

Державні облігації України

42 015,65

1 448

63,97%

3,24%

Акції

9 475,83

17 292

14,43%

38,64%

Облігації підприємств

5 114,96

732

7,79%

1,64%

Облігації місцевих позик

15,50

48

0,02%

0,11%

Інвестиційні сертифікати

3 220,93

3 890

4,90%

8,69%

Деривативи

5 840,67

21 342

8,89%

47,69%

- строкові (ф’ючерсні) контракти

5 637,59

20 923

8,58%

46,75%

- опціонні сертифікати

203,08

419

0,31%

0,94%

ВСЬОГО

65 683,54

44 752

100,00%

100,00%

 
Найбільший обсяг торгів у вересні було зафіксовано з державними облігаціями України (73,94%), облігаціями підприємств (6,14%) та строковими контрактами (17,12%). При цьому 5,15% торгів проведено на Ринку заявок, 75,72% - на адресному ринку, 1,91% - на Ринку розміщення (щодо облігацій ТОВ "МІК МЕГА", ТОВ "ТРІУМФ"), 0,11% - на ринку похідних (щодо опціонних сертифікатів), 17,12% - на строковому ринку (щодо ф’ючерсних контрактів, яких протягом місяця було укладено 903 822).
Порівняно з попереднім місяцем обсяг торгів строковими контрактами зріс на 11,9%, облігаціями місцевих позик - на 2,1%; обсяг торгів ОВДП скоротився на 13,8%, опціонними сертифікатами – на 17,6%, облігаціями підприємств – на 19,9%, акціями – на 36,1%, інвестиційними сертифікатами – на 52,9%.
 
У вересні до біржового списку були вперше включені облігації ПАТ "СвіжачОК" (серія А), ДП "Донецька Залізниця" (серія B), ТОВ "Санаторій "Борисфен" (серія А), акції
ПАТ "Криворізький суріковий завод", АТ "Апостолівський комбікормовий завод", ПАТ "ПТКІ "Укркраненерго", 50 серій ОВДП тощо.
Станом на 28.09.2012 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у Біржовому списку становила 294 (на 15,7% більше, ніж на кінець попереднього місяця). З них: 75 у 1-му рівні лістингу, 30 у 2-му рівні лістингу, 189 у списку позалістингових цінних паперів та інших фінансових інструментів.
Структура біржового списку: 126 випусків акцій (з них 12 – у 2-му рівні лістингу, 114 - у списку позалістингових цінних паперів), 74 серії ОВДП (1-ий рівень лістингу), 15 серій інвестиційних сертифікатів (з них 14 – у 2-му рівні лістингу, 1 – у списку позалістингових цінних паперів), 66 серій облігацій (з них 4 – у 2-му рівні лістингу, 62 - у списку позалістингових цінних паперів), 1 серія облігацій місцевих позик (1-ий рівень лістингу), 4 серії опціонних сертифікатів (у списку позалістингових цінних паперів) та 8 кодів (серій) ф’ючерсних контрактів.
Капіталізація акцій у складі біржового списку станом на 28.09.2012 склала 55,7 млрд. грн.
 
Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у вересні 2012 року:

ОВДП (ISIN)

Строкові контракти (серія)

Облігації підприємств (емітент, серія)

Акції (емітент)

UA4000134431

PSE/UIRD-s3/12/11

ДП "Донецька залiзниця"

ПАТ "Мотор Сiч"

UA4000142384

PSE/UIRD-s2/12/10

АТ "СБЕРБАНК РОСII"

ПАТ "Центренерго"

UA4000108823

PSE/UIRD-s3/12/10

ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"

ПАТ "ШУ "Покровське"

UA4000140362

PSE/UIRD-s4/12/11

ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК"

ПАТ "МК "Азовсталь"

UA4000063564

PSE/UIRD-s4/12/10

ТОВ "ТРIУМФ"

ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО"

UA4000142137

PSE/UIRD-s1/12/10

ТОВ "МIК МЕГА"

ПАТ "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ"

UA4000145973

PSE/UIRD-s1/12/11

ТОВ "АКСIОМА"

ПАТ "Днiпроенерго"

UA4000066880

PSE/UIRD-s2/12/11

ТОВ "Актив Буд-Iнвест"

ПАТ "САН IнБев Україна"

UA4000134936

PSE/UIRD-s1/12/09

ТОВ "IНВЕСТКРЕДИТ" (серія А)

ПАТ "Авдiївський КХЗ"

UA4000136832

PSE/UIRD-s4/12/09

ТОВ "IНВЕСТКРЕДИТ" (серія В)

ПАТ "Захiденерго"

 
Члени Біржі - лідери за обсягами укладених договорів у вересні 2012 року (в розрізі видів цінних паперів), визначені відповідно до вимог внутрішніх документів Біржі:

Ринок ОВДП

Ринок акцій

Ринок облігацій підприємств

ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАIНА"

ТОВ "IК А.I.С.Т.-IНВЕСТ"

АБ "Укргазбанк"

АТ "ОТП Банк"

ТОВ "КАСТОДI-БРОК"

ТОВ "Спарта Капiтал"

ТОВ "ФОНДОВИЙ АКТИВ"

ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНО СХIДНА ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ"

ПуАТ "ФIДОБАНК"

ПАТ "ВТБ Банк"

ТОВ "ФК "АКВIТЕНС"

ПАТ КБ "ЄВРОБАНК"

АТ "Ощадбанк"

ТОВ "СПАЙК-IНВЕСТ"

ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАIНА"

ПАТ "IНГ Банк Україна"

ТОВ "ФГI"

ТОВ "ФОНДОВИЙ АКТИВ"

ПАТ "Унiверсал Банк"

ТОВ ФК "ФIНЕКС- УКРАIНА"

ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ БРОКЕР"

АТ "Ерсте Банк"

ТОВ "АКЦЕПТОР"

ТОВ "СПАЙК-IНВЕСТ"

АТ "УкрСиббанк"

ТОВ "IК "IФГ КАПIТАЛ"

ТОВ "ФГI"

АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ"

ТОВ "IК "СТАТУС"

ТОВ "ДI`ЕН`КЕЙ КАПIТАЛ"

 Кількість членів Біржі станом на 28.09.2012 - 105 торговців цінними паперами. Протягом вересня членство на Біржі отримав АТ "БАНК "БОГУСЛАВ".

1 жовтня 2012 р.