Результати торгів ФБ «Перспектива за жовтень 2012 року. Члени Біржі - лідери за обсягами укладених договорів


Протягом жовтня 2012 року на ФБ «Перспектива» (далі – Біржа) укладено 11 062 договори на загальну суму 19,44 млрд грн. (найбільший місячний обсяг торгів на біржовому ринку України у поточному році). Порівняно з вереснем обсяг торгів на Біржі збільшився у 2 рази, кількість договорів – на 38%.

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, у жовтні Біржа посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 79%), друге місце – у ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (11%), третє – у ПАТ «Українська біржа» (8%).

З початку року обсяг торгів на Біржі становить 85,12 млрд грн., що складає 45% загального біржового обороту в Україні. Біржа посіла перше місце за обсягом торгів за 10 місяців поточного року.

За оперативними даними НКЦПФР в розрізі фінансових інструментів ринкова частка Біржі становить:

за січень-жовтень 2012 року: щодо ОВДП – 46%, облігацій підприємств – 31%, акцій – 46%, інвестиційних сертифікатів – 85%, опціонних сертифікатів – 90%, строкових контрактів – 40%;

за жовтень 2012 року: щодо ОВДП – 88%, облігацій підприємств – 40%, акцій – 9%, інвестиційних сертифікатів – 37%, опціонних сертифікатів – 84%, строкових контрактів – 67%.

 

Результати біржових торгів за жовтень 2012 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових

інструментів

Обсяг торгів, (млн. грн.)

Кількість виконаних договорів

Частка у загальному обсягу торгів на Біржі, %

Частка у загальній кількості договорів на Біржі, %

Державні облігації України

16 374,33

318

84,25%

2,87%

Акції

102,86

1 315

0,53%

11,89%

Облігації підприємств

556,22

291

2,86%

2,63%

Облігації місцевих позик

0,91

9

0,01%

0,08%

Інвестиційні сертифікати

45,24

316

0,23%

2,86%

Деривативи – всього

2 355,64

 8 813

12,12%

79,67%

- строкові (ф’ючерсні) контракти

2 346,33

8 778

12,07%

79,35%

- опціонні сертифікати

9,31

35

0,05%

0,32%

ВСЬОГО

19 435,20

11 062

100,00%

100,00%

 

 

Результати біржових торгів за січень-жовтень 2012 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів, (млн. грн.)

Кількість виконаних договорів

Частка у загальному обсягу торгів на Біржі, %

Частка у загальній кількості договорів на Біржі, %

Державні облігації України

58 389,98

1 766

68,60%

3,16%

Акції

9 578,70

18 607

11,25%

33,34%

Облігації підприємств

5 671,17

1 023

6,66%

1,93%

Облігації місцевих позик

16,41

57

0,02%

0,10%

Інвестиційні сертифікати

3 266,17

4 206

3,84%

7,54%

Деривативи

8 196,32

30 155

9,63%

54,03%

- строкові (ф’ючерсні) контракти

7 983,92

29 701

9,38%

53,21%

- опціонні сертифікати

212,39

454

0,25%

0,81%

ВСЬОГО

85 118,75

55 814

100,00%

100,00%

 Найбільший обсяг торгів у жовтні було зафіксовано з державними облігаціями України (84,25%), облігаціями підприємств (2,86%) та строковими контрактами (12,07%). При цьому 2,43% торгів проведено на Ринку заявок, 83,87% - на адресному ринку, 1,58% - на Ринку розміщення (щодо облігацій ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНА", ПрАТ "Креатив", ТОВ "МІК МЕГА", ТОВ "ТРІУМФ"), 0,05% - на ринку похідних (щодо опціонних сертифікатів), 12,07% - на строковому ринку (щодо ф’ючерсних контрактів, яких протягом місяця було укладено 1 257 878).
Порівняно з попереднім місяцем обсяг торгів ОВДП зріс у 2,3 рази, строковими контрактами – на 43,2%, облігаціями місцевих позик - на 13,4%; обсяг торгів облігаціями підприємств скоротився на 5,4%, опціонними сертифікатами – на 11,6%, інвестиційними сертифікатами – на 30,0%, акціями – на 46,7%.
 
«Істотне зростання обсягів торгів на ринку держоблігацій було значною мірою обумовлене збільшенням кількості активних операторів цього сегменту ринку, - зазначив Станіслав Шишков, директор ФБ «Перспектива». - З початку року їх кількість на біржі зросла у 2-2,5 рази. За рахунок постійного збільшення числа потенційних контрагентів для членів біржі ліквідність цього ринку зростає максимальними темпами. Разом із строковим ринком біржовий сегмент торгів ОВДП залишається чи не єдиним, де проявляється позитивна динаміка в порівнянні з минулим роком. Більш того, за даними НБУ, з серпня поточного року вперше спостерігається стійка тенденція перевищення кількості біржових договорів з ОВДП над позабіржовими, зростає і частка обсягів біржових торгів в загальній сумі операцій з ОВДП (з 11% у січні до 30-40% в серпні-жовтні). Така динаміка, а також можливе зосередження на біржовому ринку операцій РЕПО з ОВДП дозволяють з достатньою впевненістю прогнозувати подальше зростання значущості біржового обігу для ринку інструментів державного боргу.»
 
У жовтні до біржового списку були вперше включені облігації ТОВ "Фора" (серія С), ДТГО "Львівська залізниця" (серія С), ПАТ "Київхліб" (серія А), ПАТ "Дніпропетровський агрегатний завод" (серія D), акції ПАТ "Севастопольгаз", ПАТ "Дрогобицьке заводоуправління будівельних матеріалів", ПАТ "Запорізький завод важкого кранобудування", АТ ЗНКІФ "Апсель", АТ ЗНКІФ "Генакер", ПАТ "Гелененергобудпром", ПАТ "ХЕРСОНКОМПЛЕКТ", ПАТ "Фондові технології України", ПАТ "Ліко-Капітал", облігації місцевої позики Дніпропетровської міської ради (серія А), 13 серій ОВДП, інвестиційні сертифікати ТОВ КУА "Фінекс-капітал" та 4 коди (серії) ф’ючерсних контрактів.
Станом на 31.10.2012 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку становила 321 (на 9,2% більше, ніж на кінець попереднього місяця). З них: 85 – 1-го рівня лістингу, 30 - 2-го рівня лістингу, 206 - позалістингові.
Структура біржового списку: 141 випуск акцій (12 – 2-го рівня лістингу, 129 - позалістингові), 84 серії ОВДП (1-го рівня лістингу), 17 серій інвестиційних сертифікатів (14 – 2-го рівня лістингу, 3 –позалістингові), 65 серій облігацій (4 – 2-го рівня лістингу, 61 - позалістингові), 2 серії облігацій місцевих позик (1 – 1-го рівня лістингу, 1 - позалістингові), 4 серії опціонних сертифікатів (позалістингові) та 8 кодів (серій) ф’ючерсних контрактів (позалістингові).
Капіталізація акцій у біржовому списку станом на 31.10.2012 склала 56,78 млрд. грн.
 
Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у жовтні 2012 року:

ОВДП (ISIN)

Строкові контракти (серія)

Облігації підприємств (емітент, серія)

Акції (емітент)

UA4000146997

PSE/UIRD-s4/12/11

ПрАТ "Креатив" (серія А)

ПАТ "Мотор Сiч"

UA4000134431

PSE/UIRD-s2/12/11

ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" (серія Е)

ПАТ "Центренерго"

UA4000145973

PSE/UIRD-s3/12/11

ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (серія А)

ПАТ "ШУ "Покровське"

UA4000142384

PSE/UIRD-s1/12/11

ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАIНА" (серія А)

ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО"

UA4000148027

PSE/UIRD-s2/12/10

АТ "СБЕРБАНК РОСII" (серія Е)

ПАТ "САН IнБев Україна"

UA4000051403

PSE/UIRD-s1/12/10

ТОВ "ТРIУМФ" (серія С)

ПАТ "ФК "СУЧАСНI КРЕДИТНI ТЕХНОЛОГII"

UA4000108823

PSE/UIRD-s2/12/12

ТОВ "ТРIУМФ" (серія D)

ПАТ "МК "Азовсталь"

UA4000116974

PSE/UIRD-s4/12/12

ТОВ "МIК МЕГА" (серія А)

ПАТ "КФЦ"

UA4000142137

PSE/UIRD-s4/12/10

ТОВ "Актив Буд-Iнвест" (серія В)

ПАТ "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ"

UA4000142699

PSE/UIRD-s3/12/12

ТОВ "IНВЕСТКРЕДИТ" (серія В)

ПАТ "Захiденерго"

 
 
Члени Біржі - лідери за обсягами укладених договорів у жовтні 2012 року (в розрізі видів цінних паперів), визначені відповідно до вимог внутрішніх документів Біржі:

Ринок ОВДП

Ринок акцій

Ринок облігацій

АТ "Ощадбанк"

ТОВ "КАСТОДI-БРОК"

ТОВ "ФОНДОВИЙ АКТИВ"

АТ "Укрексiмбанк"

ТОВ "IК А.I.С.Т.-IНВЕСТ"

ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАIНА"

ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАIНА"

ТОВ "ФГI"

ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ БРОКЕР"

ТОВ "ФОНДОВИЙ АКТИВ"

ТОВ "СПАЙК-IНВЕСТ"

ТОВ ФК "ФIНЕКС- УКРАIНА"

ПАТ "IНГ Банк Україна"

ТОВ "ФК "АКВIТЕНС"

ТОВ "АКЦЕПТОР"

АТ "Ерсте Банк"

ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНО СХIДНА ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ"

ПрАТ "МТ"

ПАТ "Унiверсал Банк"

ТОВ "АКЦЕПТОР"

ТОВ "СПАЙК-IНВЕСТ"

АТ "СБЕРБАНК РОСII"

ТОВ ФК "ФIНЕКС- УКРАIНА"

ТОВ "ФГI"

АТ "Дельта Банк"

ТОВ "IК "IФГ КАПIТАЛ"

ТОВ "ДI`ЕН`КЕЙ КАПIТАЛ"

ПАТ "ВБР"

ТОВ "ТИТАН ЗБЕРIГАЧ"

ТОВ "IФК ПРОФIНВЕСТ"

 

 Кількість членів Біржі станом на 31.10.2012 - 105 торговців цінними паперами. Протягом жовтня членство на Біржі отримали АТ "Райффайзен Банк Аваль", ТОВ "ФІНКОМ-ІНВЕСТ", ПАТ «ВіЕйБі Банк», ПАТ "КБ "НАДРА".

 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Відразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових і інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг і стандартизацію форматів укладення біржових договорів (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржового терміналу дозволяють утримувати лідерство в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

2 листопада 2012 р.