Результати торгів Біржі за серпень 2011 року


Протягом серпня 2011 року на Біржі укладено та виконано 4 308 договорів на загальну суму 10,07 млрд. грн. Порівняно з липнем обсяг торгів на Біржі збільшився на 21,3%, кількість договорів зменшилася на 8,8%.

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, Біржа посіла перше місце за обсягом торгів у серпні (з часткою загального біржового обороту 38%), друге місце – у ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (35%), третє – у ПАТ «Українська біржа» (25%).

З початку року обсяг торгів на Біржі склав 55,59 млрд. грн., що складає 34% від загального біржового обороту. Біржа займає друге місце за обсягом торгів за 8 місяців поточного року. Порівняно з аналогічним періодом попереднього року обсяг торгів на Біржі зріс у 4 рази.

За оперативними даними ДКЦПФР в розрізі фінансових інструментів ринкова частка Біржі складає:

за серпень поточного року:

щодо ОВДП – 37%, облігацій підприємств – 13%, акцій – 52%, інвестиційних сертифікатів – 95%, опціонних сертифікатів – 76%;

за 8 місяців поточного року:

щодо ОВДП – 22%, облігацій підприємств – 33%, акцій – 47%, інвестиційних сертифікатів – 95%, опціонних сертифікатів – 90%.

 

Результати біржових торгів за серпень 2011 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид цінних паперів

Обсяг торгів, (млн. грн.)

Кількість виконаних договорів

Частка у загальному обсягу торгів на Біржі, %

Частка у загальній кількості договорів на Біржі, %

Державні облігації України

5 083,88

151

50,47%

3,51%

Акції

3 775,71

3 209

37,49%

74,49%

Облігації підприємств

128,73

110

1,28%

2,55%

Інвестиційні сертифікати

1 071,02

793

10,63%

18,41%

Деривативи

13,11

45

0,13%

1,04%

ВСЬОГО

10 072,46

4 308

100,00%

100,00%

 

Результати біржових торгів за січень-серпень 2011 р. в розрізі фінансових інструментів:

Вид цінних паперів

Обсяг торгів, (млн. грн.)

Кількість виконаних договорів

Частка у загальному обсягу торгів на Біржі, %

Частка у загальній кількості договорів на Біржі, %

Державні облігації України

14 813,76

452

26,65%

1,50%

Акції

28 463,02

20 933

51,20%

69,45%

Облігації підприємств

4 286,12

2 933

7,71%

9,73%

Інвестиційні сертифікати

7 961,63

5 557

14,32%

18,44%

Деривативи

66,82

264

0,12%

0,88%

ВСЬОГО

55 591,35

30 139

100,00%

100,00%

 

Найбільший обсяг торгів у серпні було зафіксовано з державними облігаціями України (50,47%) та акціями (37,49%). При цьому 48,76% торгів проведено на Ринку заявок, 50,92% - на адресному ринку, 0,20% - на Ринку розміщення (щодо облігацій ТОВ "УКРЖИЛСТРОЙ ПЛЮС", ТОВ "РСГП "Столичний", ТОВ "Дон Строй Ком"), 0,16% - на ринку похідних (щодо опціонних сертифікатів).

Порівняно з попереднім місяцем обсяг торгів ОВДП зріс на 48%, інвестиційними сертифікатами – на 68%, обсяг торгів опціонними сертифікатами скоротився на 1,5%, акціями – на 6,3%, облігаціями – на 28,5%.

У серпні до біржового списку були включені акції ПАТ "Кредмаш", ПАТ "Емальхімпром", ПАТ "Компанія "Металіст", ПАТ "Система", інвестиційні сертифікати ТОВ "КУА "ІКУ", облігації  АТ "Дельта Банк", ПрАТ "ДМЗ", ТОВ "Дон Строй Ком", ПАТ "МЕГАБАНК", АТ "ПроКредит Банк" та ОВДП.

Станом на 31.08.2011 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у Біржовому списку склала 133. З них: 43 у 1-му рівні лістингу, 36 у 2-му рівні лістингу, 54 у списку позалістингових цінних паперів. Структура біржового списку: 40 випусків акцій (з них 11 – у 2-му рівні лістингу, 29 - у списку позалістингових цінних паперів), 43 серії ОВДП (1-ий рівень лістингу), 16 серій інвестиційних сертифікатів (з них 15 - 2-му рівні лістингу, 1 - у списку позалістингових цінних паперів), 29 серій облігацій (з них 10 – у 2-му рівні лістингу, 19 - у списку позалістингових цінних паперів) та 5 серій опціонних сертифікатів (у списку позалістингових цінних паперів).

Кількість членів Біржі станом на 31.08.2011 - 107 торговців цінними паперами.

1 вересня 2011 р.