Результати торгів ФБ "Перспектива" за листопад 2012 року


Результати торгів ФБ "Перспектива" за листопад 2012 року

 

Протягом листопада 2012 року на ФБ «Перспектива» (далі – Біржа) укладено 9 934 договори на загальну суму 33,89 млрд грн. (найбільший місячний обсяг торгів на біржах України). Порівняно з жовтнем обсяг торгів на Біржі збільшився у 1,7 разів.

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, у листопаді Біржа посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 85%), друге місце – у ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (11%), третє – у ПАТ «Українська біржа» (4%).

З початку року обсяг торгів на Біржі становить 119 млрд грн., що складає 52% загального біржового обороту в Україні.

За оперативними даними НКЦПФР в розрізі фінансових інструментів ринкова частка Біржі становить:

за січень-листопад 2012 року: щодо ОВДП – 55%, облігацій підприємств – 30%, облігацій місцевих позик – 79%, акцій – 44%, інвестиційних сертифікатів – 84%, опціонних сертифікатів – 90%, строкових контрактів – 44%;

за листопад 2012 року: щодо ОВДП – 93%, облігацій підприємств – 22%, облігацій місцевих позик – 99%, акцій – 6%, інвестиційних сертифікатів – 14%, опціонних сертифікатів – 93%, строкових контрактів – 68%.

 Результати біржових торгів за листопад 2012 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів, (млн. грн.)

Кількість договорів

Частка у загальному обсягу торгів на Біржі, %

Державні облігації України

29 337,70

351

86,56%

Акції

77,68

1 373

0,23%

Облігації підприємств

512,32

411

1,51%

Облігації місцевих позик

2 057.67

8

6,07%

Інвестиційні сертифікати

8,27

314

0,02%

Деривативи – всього

1 900,98

 7 477

5,61%

- строкові контракти

1 892,65

7 444

5,58%

- опціонні сертифікати

8,33

33

0,03%

ВСЬОГО

33 893,62

9 934

100,00%

Результати біржових торгів за січень-листопад 2012 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів, (млн. грн.)

Кількість договорів

Частка у загальному обсягу торгів на Біржі, %

Державні облігації України

87 727,68

2 117

73,71%

Акції

9 655,38

19 980

8,11%

Облігації підприємств

6 183,49

1434

5,20%

Облігації місцевих позик

2 074,08

65

1,74%

Інвестиційні сертифікати

3 274,44

4520

2,75%

Деривативи

10 097,30

37632

8,48%

- строкові контракти

9 876,57

37145

8,30%

- опціонні сертифікати

220,72

487

0,18%

ВСЬОГО

119 012,37

65748

100,00%

  Найбільший обсяг торгів у листопаді було зафіксовано з державними облігаціями України (86,56%), облігаціями місцевих позик (6,07%) та строковими контрактами (5,58%). При цьому 6,17% торгів проведено на Ринку розміщення (щодо облігацій Київської міської Ради, ПАТ "Дніпропетровський агрегатний завод" та опціонних сертифікатів ТОВ "ПЗРГ "ОДЕСАГАЗ"), 0,03% - на ринку похідних (щодо опціонних сертифікатів), 5,58% - на строковому ринку (щодо ф’ючерсних контрактів, яких протягом місяця було укладено 1 004 160).
Порівняно з попереднім місяцем обсяг торгів ОВДП зріс на 79,2%, облігаціями місцевих позик – у 2261 раз; обсяг торгів облігаціями підприємств скоротився на 7,9%, строковими контрактами – на 19,3%, опціонними сертифікатами – на 10,5%, інвестиційними сертифікатами – на 81,7%, акціями – на 25,5%.
 «За поточний рік на біржі найбільше зросли обсяги торгів фінансовими інструментами, які саме і розглядалися біржею на початку цього року в якості пріоритетних, - зазначив Станіслав Шишков, директор ФБ «Перспектива». – У річному звіті ми визначили в якості основних завдань розвиток ринків боргових інструментів (насамперед – державних) та деривативів. Вже сьогодні, не очікуючи закінчення поточного року, можна констатувати, що ці плани були реалізовані. Обсяги торгів ОВДП за 11 місяців поточного року (у порівнянні з обсягом торгів за весь 2011 рік) зросли у 4 рази, муніципальними облігаціями - у 20 разів, деривативами - у 56 разів. Сподіваємось, що така динаміка буде подовжена, завдяки комплексним заходам щодо стимулювання ліквідності та активності учасників біржових торгів.»
 У листопаді до біржового списку були вперше включені облігації місцевої позики Київської міської Ради (серії В, С, D, Е, F), акції ПАТ "Мелітопольнафтосервіс", ПАТ "Південспецатоменергомонтаж", ПАТ "Актив Трейд", 23 серій ОВДП, інвестиційні сертифікати ТОВ "КУА "Спільні інвестиційні проекти", опціонні сертифікати ТОВ "ПЗРГ "ОДЕСАГАЗ" (серія V) та 4 коди (серії) ф’ючерсних контрактів.
Станом на 30.11.2012 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку становила 345 (на 7,5% більше, ніж на кінець попереднього місяця). З них: 108 – 1-го рівня лістингу, 30 - 2-го рівня лістингу, 207 - позалістингові.
Структура біржового списку: 136 випусків акцій (12 – 2-го рівня лістингу, 124 - позалістингові), 107 серій ОВДП (1-го рівня лістингу), 18 серій інвестиційних сертифікатів (14 – 2-го рівня лістингу, 4 –позалістингові), 64 серії облігацій підприємств (4 – 2-го рівня лістингу, 60 - позалістингові), 7 серії облігацій місцевих позик (1 – 1-го рівня лістингу, 6 - позалістингові), 5 серій опціонних сертифікатів (позалістингові) та 8 кодів (серій) ф’ючерсних контрактів (позалістингові).
Капіталізація акцій у біржовому списку станом на 30.11.2012 склала 56,94 млрд. грн.
 Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у листопаді 2012 року:

ОВДП (ISIN)

Строкові контракти (серія)

Облігації підприємств (емітент, серія)

Акції (емітент)

UA4000148589

PSE/UIRD-s2/12/12

ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" (серія Е)

ПАТ "Центренерго"

UA4000148571

PSE/UIRD-s4/12/12

ТОВ "МIК МЕГА" (серія А)

ПАТ "Мотор Сiч"

UA4000136428

PSE/UIRD-s3/12/12

ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"

(серія А)

ПАТ "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ»

UA4000148027

PSE/UIRD-s1/12/12

ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАIНА" (серія А)

ПАТ "ШУ "Покровське"

UA4000134431

PSE/UIRD-s1/12/11

ПАТ "ДАЗ" (серія D)

ПАТ "САН IнБев Україна"

UA4000136451

PSE/UIRD-s4/13/01

ТОВ "АКСIОМА" (серія А)

ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО"

UA4000141063

PSE/UIRD-s3/13/01

ТОВ "ТРIУМФ" (серія В)

ПАТ "Захiденерго"

UA4000119945

PSE/UIRD-s2/12/12

ПАТ "Київхлiб" (серія А)

ПАТ "МК "Азовсталь"

UA4000148944

PSE/UIRD-s2/13/01

ТОВ "Актив Буд-Iнвест" (серія В)

ПАТ "Авдiївський КХЗ"

UA4000092100

PSE/UIRD-s4/12/11

ТОВ "IНВЕСТКРЕДИТ" (серія А)

ПАТ "Днiпроенерго"

  Кількість членів Біржі станом на 30.11.2012 - 104 торговця цінними паперами. Протягом листопада членство на Біржі отримало ТОВ "ПЛАНЕТА СЕРВІС".

 Члени Біржі - лідери за обсягами укладених договорів у листопаді 2012 року

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Відразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових і інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють утримувати лідерство в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

3 грудня 2012 р.