Внесені зміни до Закону «Про іпотечні облігації»


25 травня 2011 року набирає чинності Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо іпотечних облігацій».

Цим законом вносяться зміни до Закону «Про іпотечні облігації». Так, з метою формування іпотечного покриття сукупний дохід, який емітент отримує у вигляді відсотків за іпотечними та іншими активами у складі іпотечного покриття, повинен перевищувати виплати емітента за звичайними іпотечними облігаціями за кожен процентний період звичайних іпотечних облігацій (зміни внесено до формулювання п. 3 ч. 3 ст. 13 Закону).

При цьому вилучено положення про те, що середньозважений розмір відсотків (доходу) за іпотечними та іншими активами у складі іпотечного покриття повинен перевищувати розмір відсотків (доходу) за звичайними іпотечними облігаціями (п. 2 ч. 3 ст. 13 Закону).

Крім того, значно розширено норму про порядок проведення перевірок іпотечного покриття на предмет його відповідності до вимог Закону і проспекту емісії. Зазначимо, що в новій редакції такі перевірки проводяться управителем або аудитором (у старій редакції - тільки аудитором). Такі планові перевірки емітента проводяться у терміни, встановлені у проспекті емісії, але не рідше ніж один раз на рік, а позапланові - на вимогу управителя або ДКЦПФР. При цьому ДКЦПФР має затвердити порядок перевірки іпотечного покриття, а також вимоги до звіту управителя за наслідками такої перевірки і порядок його подання до Комісії, пише ЛигаЗакон.

Крім того, встановлено обов'язкову вимогу про обов'язкове вилучення активів зі складу іпотечного покриття.

У чинній наразі редакції ч. 1 ст. 14 Закону немає вимоги про обов'язкове вилучення активів зі складу іпотечного покриття, а йдеться про заміну активів у зв'язку з певними обставинами (наприклад, у разі ініціювання дострокового припинення іпотеки або ініціювання стягнення на предмет іпотеки).

Також запроваджується поняття дефолту і технічного дефолту. Дефолт настає, якщо емітент не виконує або виконує неналежним чином грошові зобов'язання щодо іпотечних облігацій; проти емітента порушено справу про банкрутство або призначено тимчасового адміністратора/ліквідатора; в інших випадках, встановлених проспектом емісії.

У зв'язку з цим Закон доповнено новою статтею 17-1 про особливості дефолту у разі призначення тимчасової адміністрації, банкрутства, ліквідації емітента.

Зміни вносяться і до інших норм цього закону, зокрема, у новій редакції викладено терміни.

Крім того, змін зазнали й інші Закони. Наприклад, у Законі «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» істотно розширене визначення діяльності з управління іпотечним покриттям.

Загалом цей Закон спрямовано на удосконалення регулювання ринку іпотечних облігацій, зокрема шляхом встановлення вищезгаданої вимоги не враховувати «сумнівні» активи у розрахунку іпотечного покриття і застосування інших заходів, передбачених внесеними змінами.

Джерело: FundMarket

26 травня 2011 р.