УКБС закликає ДКЦПФР дозволити акціям ПАТ перебувати у біржовому списку більше 60 днів без проведення за ними торгів


Асоціація "Український Кредитно-Банківський Союз" (УКБС) звернулася до Державної комісії з питань цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) з пропозицією про внесення змін до Положення про функціонування фондових бірж (положення ДКЦПФРУ №48 від 25 січня 2011 р.) для виключення норми, згідно якої акції ПАТ (крім товариств з єдиним акціонером) не можуть перебувати у біржовому списку більше 60 календарних днів без проведення за ними біржових торгів. Про це повідомляє прес-служба УКБС.

УКБС зазначив, що банківські установи фактично позбавлені можливості самостійно визначати свою організаційно-правову форму, оскільки Законом України "Про банки і банківську діяльність" в імперативній формі встановлено, що банк має бути публічним акціонерним товариством (за виключенням кооперативних банків). Одночасно, ЗУ "Про акціонерні товариства" визначено, що публічне акціонерне товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі.

Таким чином, банківські установи поставлені перед необхідністю проходження процедури включення акцій до біржового списку, хоча частина банків не може реалізувати на практиці вимоги Закону, зважаючи на вимоги Положення про функціонування фондових бірж. Адже, відповідно до цього документу акції ПАТ не можуть перебувати у біржовому списку фондової біржі більше 60 календарних днів без проведення за ними біржових торгів.

УКБС зазначив, що вимога щодо обов'язкового проведення торгів з акціями може розцінюватись як порушення прав акціонерів. Адже ця норма фактично змушує акціонерів відчужувати акції банку, які належать їм на праві приватної власності.

Джерело: РБК-Україна

18 травня 2011 р.