"Фондовое партнерство" также выступило против решения ГКЦБФР


Лист Голові ДКЦПФР Д.М. Тевелєву.

Звертаємося до Вас з питання прийняття рішень ДКЦПФР щодо зупинення обігу цінних паперів ПАТ «Ясинівський КХЗ», ПАТ «Шахтоуправління «Покровське», ВАТ «Донецький металургійний завод», ЗАТ «Донецьксталь» та ще 8 емітентів, що викликали вкрай негативну реакцію учасників ринку та інвесторів. Ці рішення викликають наше серйозне занепокоєння, оскільки можуть знівелювати всі ефективні дії Комісії та учасників ринку по залученню інвесторів на український ринок. 20.05. 2011 р. рішеннями ДКЦПФР №553-564 було зупинено кліринг та укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів по 12 емітентам, серед яких - підприємства, чиї акції активно торгуються на біржовому ринку, входять до біржових індексів та знаходяться в портфелях публічних фондів. 24.05.2011 р. відбулася публікація вищезазначених рішень в офіційному виданні ДКЦПФР. За інформацією від депозитарію ВДЦП та фондових бірж листи від Комісії до них не надходили. На сайті ДКЦПФР рішення не оприлюднювалися.

Протягом 23-27 травня на «Українській біржі» та біржі ПФТС сумарно було укладено 2 559 угод з акціями ПАТ «Ясинівський коксохімічний завод» (на суму 31,6 млн грн.) та 160 угод з акціями ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» (на суму 1,12 млн грн.). Після поширення біржами інформації про припинення обігу акцій ПАТ «Ясинівський коксохімічний завод» та ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» ціни на акції підприємств знизилися на 35% та 45% відповідно, індекс ПФТС впав на 0,69%, індекс УБ зменшився на 0,59%.
За оцінками учасників ринку рішення призвели до збитків інвесторів, знов засвідчили низьку захищеність міноритарних акціонерів та високі ризики вкладень в акції і облігації українських емітентів.

Виходячи з вищенаведеного просимо якомога скоріше розглянути питання щодо:
1. поновлення укладання договорів купівлі-продажу акцій Ясинівського коксохімічного заводу, Донецького металургійного заводу та шахтоуправління «Покровське», як таких, що знаходяться у портфелях публічних інвестиційних та недержавних пенсійних фондів, учасниками яких є громадяни України, а також активно торгуються на біржовому ринку;
2. поновлення укладання договорів купівлі-продажу облігацій емітентів, зазначених у рішеннях ДКЦПФР №№ 553 - 564 від 20.05.2011, оскільки ці цінні папери не можуть бути інструментом розширення корпоративного конфлікту;
3. застосування іншого, ніж повне зупинення на 12 місяців обігу цінних паперів, способу захисту прав акціонерів та недопущення розширення корпоративного конфлікту навколо підприємств, пов'язаних з концерном «Енерго»;
4. встановлення порядку, що забезпечить одночасне повідомлення всіх професійних учасників фондового ринку (депозитаріїв, бірж, зберігачів, реєстраторів, торговців цінними паперами) про рішення ДКЦПФР щодо зупинення клірингу, договорів купівлі-продажу цінних паперів та унеможливить укладання договорів з використанням асиметричної та інсайдерської інформації.
Сподіваємось, що Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку схвалить правильні рішення, що буде відповідати державній політиці щодо захисту прав та законних інтересів усіх без виключення інвесторів, власників акцій та облігацій та розвитку фондового ринку України.

Затверджено Рішенням Ради Асоціації «Фондове Партнерство» №1 від 31.05.2011 р.

Источник: FundMarket

31 травня 2011 р.