Головна сторінка > Електронний документообіг

Електронний документообіг

Біржа за участі зареєстрованих в установленому порядку Центрів сертифікації ключів (ЦСК КФЦ, НДУ, НБУ), забезпечує електронний документообіг між Учасниками Біржових торгів, Біржею та суб’єктами інфраструктури фінансового ринку, які є суб’єктами електронного документообігу.

Згідно Правил Біржі, порядок організації інформаційного обміну Учасниками Біржових торгів під час використання електронного документообігу, створення, доступу, зберігання та архівування Електронних документів, вирішення питань стосовно чинності Електронних документів регламентується Положенням про електронний документообіг Біржі та Регламентом роботи ЦСК.

Основні відомості про електронний документообіг

Електронний документообіг в Україні регламентований Законами України:

Основні терміни, що вживаються у законодавстві України про ЕДО:

  • ЕДО - електронний документообіг (обіг електронних документів) сукупність процесів створення, оброблення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів.
  • Електронний документ - документ, інформація в якому представлена у формі електронних даних, включаючи відповідні реквізити документа, в тому числі і електронний цифровий підпис, який може бути сформований, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму чи на папері.
  • Криптографічний захист інформації - вид захисту, що реалізовується за допомогою перетворень інформації з використанням спеціальних (ключових) даних з метою приховування (або відновлення) змісту інформації, підтвердження її справжності, цілісності, авторства

Використання ЕДО на фондовому ринку

ЦСК КФЦ обслуговує наступні інформаційні системи, що використовуються професійними учасниками фондового ринку – суб’єктами електронного документообігу:

  1. ЕТС Біржі, що використовується Членами Біржі та Учасниками Біржових торгів;
  2. Система електронної пошти BIT eTrade Mail;
  3. Програмні продукти, створені для автоматизації діяльності професійних учасників фондового ринку;
  4. Внутрішньобанківська недержавна платіжна система «Розрахункова Фондова Система» тощо.