BIT еTrade Mail

Метою створення Системи BIT еTrade Mail є: створення організаційно-правових та технологічних передумов Електронного документообігу між учасниками фондового ринку та використання Електронних документів Користувачами за рахунок виконання гарантованої доставки Електронного документа Користувачу, перевірку цілісності та чинності Електронного документа, забезпечення конфіденційності Електронного документообігу між Користувачами, підтвердження авторства, та забезпечення при цьому високої надійності, швидкості, економічної ефективності використання та зручності для Користувачів.

Документообіг у системі електронної пошти BIT eTrade Mail організований винятково між зареєстрованими учасниками та призначений для обміну Електронними документами, пов'язаними з операціями на організованому та/або на неорганізованому фондовому ринку.

Система BIT еTrade Mail працює без перерв, цілодобово.

Особливості BIT eTrade Mail

Система електронної пошти BIT eTrade Mail призначена для активного використання її в діяльності компаній, зацікавлених у зниженні паперового документообігу, конфіденційності, цілісності, автентичності та легітимності документів.

Функціональні та технологічні можливості BIT eTrade Mail забезпечують інформаційну безпеку електронної ділової переписки.

Електронні документи циркулюють у системі електронної пошти BIT eTrade Mail і можуть бути збережені в зашифрованому і захищеному електронним цифровим підписом виді, що не дозволяє прочитати та спотворити інформацію сторонніми особами.

Переваги BIT eTrade Mail

Всі повідомлення й документи, створені засобами програмного забезпечення BIT eTrade Mail, шифруються засобами криптографічного захисту інформації й засвідчуються електронним цифровим підписом відправника, що гарантує виконання важливих функцій:

  • Різке зниження паперового документообігу.
  • Перевірка авторства: перевірка ЕЦП дозволяє одержувачеві ідентифікувати автора електронного документа й з'ясувати, чи є відправник, зазначений у заголовку листа особою, що підписала повідомлення.
  • Схоронність цілісності змісту: наявність ЕЦП захищає електронний документ від випадкової або навмисної зміни.
  • Захист від відмови: відправник не зможе заперечувати факт відправлення електронного документа.
  • Гарантована доставка: система електронної пошти BIT eTrade Mail гарантує доставку повідомлення/електронного документа адресатові.
  • Створення архівів і дублікатів електронних документів.
  • Можливість вилученого обміну документами будь-якого професійного учасника фондового ринку з біржами, зберігачами, торговцями цінними паперами, СРО, ДКЦПФР і інвесторами.

Документообіг у Системі електронної пошти BIT eTrade Mail організований винятково між зареєстрованими учасниками Системи й призначений для обміну документами, пов'язаними з операціями на фондовому ринку.

Безпека BIT eTrade Mail

Безпеку Електронного документообігу в рамках Системи електронної пошти BIT eTrade Mail забезпечують засоби криптографічного захисту інформації, що відповідають стандартам технології відкритих ключів (Public Key Infrastructure), які реалізують шифрування на основі асиметричних алгоритмів і електронний цифровий підпис.

Асиметричність шифрування забезпечує можливість розшифрувати електронний документ тільки його одержувачеві.

Процедура асиметричного шифрування припускає, що кожний користувач Системи електронної пошти BIT eTrade Mail є власником пари ключів: таємного й відкритого.
Таємний ключ - елемент, за допомогою якого виробляється розшифровування прийнятих і формується електронний цифровий підпис документів, що відправляються.
Відкритий ключ використовується для перевірки електронного цифрового підпису одержуваних і шифрування документів, що відправляються.
Закритий ключ зберігається тільки у власника ключа, відкритий ключ доступний всім учасникам захищеного обміну інформацією.

Документи для отримання BIT eTrade Mail