BIT eTrade IPO

ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (далі - Біржа) впровадила на своїй торговельній площадці систему первинного розміщення цінних паперів, що складається з:

  • апаратно-програмної частини – BIT eTrade IPO, торговельної системи, що є модулем електронної системи Біржі, доступ до якої здійснюється зі стандартного торговельного термінала BIT eTrade Учасника Торгів;
  • Правил Біржі;
  • системи електронного документообігу, яка використовується Біржею, що супроводжується електронним цифровим підписом та дозволяє надійно документувати укладання договорів і відправлення розпоряджень на проведення розрахунків при розміщенні цінних паперів.

Короткий опис програми

Біржа реалізувала найпоширеніший на сьогоднішній день у світі метод проведення розміщення цінних паперів - так званий «американський» метод формування книги заявок (Вook-building). Під терміном book-building розуміється метод розміщення цінних паперів, при якому здійснюється збір заявок на придбання цінних паперів, формування книги заявок (book), після закінченнястроку подач заявок укладаються договори на придбання цінних паперів. Учасники Торгів можуть подавати заявки чотирьох видів:

  • заявка на купівлю певної кількості цінних паперів поза залежністю від обумовленої ціни (strike bid);
  • заявка, у якій вказується ціна, за якої Учасник Торгів буде купувати цінні папери (limit bid);
  • заявка, у якій вказується кількість цінних паперів залежно від встановленної ціни (step bid);
  • заявка, у якій може бути зазначена тільки сума грошових коштів, що Учасник Торгів готовий заплатити за невизначену кількість цінних паперів (currency bid).
Торговий термінал BIT eTrade IPO емітента / андеррайтера


Презентація

Завантажити BIT eTrade IPO (06.03.2020)

Інструкція користувача