<<Назад

Регулярна річна інформація


Примітка: Для перевірки кваліфікованого електронного підпису - завантажте файли "Оригінал електронного документу" та "Кваліфікований електронний підпис" на свій комп'ютер. Перейдіть за цим посиланням, оберіть файл кваліфікованого електронного підпису та слідуйте подальшим інструкціям, що вказані на сайті.
Архівні відомості щодо річної інформації
25.04.2024 Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА» за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2023 року
27.04.2023 Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2022 рік
27.03.2023 Звіт незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненності щодо інформації у Звіті про корпоративне управління ПрАТ «ФБП» за 2022 рік
27.03.2023 Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА» за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2022 року
08.12.2022 Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2021 рік
23.06.2022 Звіт незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненності щодо інформації у Звіті про корпоративне управління ПрАТ «ФБП» за 2021 рік
02.05.2022 Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА» за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2021 року
28.04.2021 Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2020 рік
28.04.2021 Звіт незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненності щодо інформації у Звіті про корпоративне управління ПрАТ «ФБП» за 2020 рік
28.04.2021 Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА» за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2020 року
23.04.2020 Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік
22.04.2020 Звіт незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненності щодо інформації у Звіті про корпоративне управління ПрАТ «ФБП» за 2019 рік
22.04.2020 Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА» за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
29.04.2019 Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік
26.04.2019 Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА» за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2018 року (в т.ч. розкриття не фінансової інформації у складі звіту про корпоративне управління)