Головна сторінка > Електронний документообіг

Електронний документообіг

Біржа за участі зареєстрованого в установленому порядку Центру сертифікації ключів (далі – ЦСК), забезпечує електронний документообіг між Учасниками Біржових торгів, Платіжною організацією, банками та депозитарними установами, що є суб’єктами електронного документообігу.

Згідно Правил Біржі, порядок організації інформаційного обміну Учасниками Біржових торгів під час використання електронного документообігу, створення, доступу, зберігання та архівування Електронних документів, вирішення питань стосовно чинності Електронних документів регламентується Положенням про електронний документообіг Біржі та Регламентом роботи ЦСК.

Основні відомості про електронний документообіг

Електронний документообіг в Україні регламентований Законами України:

 • «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» - прийнятий 05.07.1994р., зі змінами, внесеними Законом № 2594-IV від 31.05.2005р.
 • «Про електронні документи та електронний документообіг» - прийнятий 22.05.2003р.
 • «Про електронний цифровий підпис» - прийнятий 22.05.2003р.

Основні терміни, що вживаються у законодавстві України про ЕДО:

 • ЕДО - електронний документообіг (обіг електронних документів) сукупність процесів створення, оброблення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів.
 • Електронний документ - документ, інформація в якому представлена у формі електронних даних, включаючи відповідні реквізити документа, в тому числі і електронний цифровий підпис, який може бути сформований, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму чи на папері.
 • Криптографічний захист інформації - вид захисту, що реалізовується за допомогою перетворень інформації з використанням спеціальних (ключових) даних з метою приховування (або відновлення) змісту інформації, підтвердження її справжності, цілісності, авторства.

Чинні нормативні документи ДКЦПФР, які вже містять положення, що регламентують (дозволяють) електронний документообіг на фондовому ринку:

 • Положення про депозитарну діяльність, затверджене рішенням ДКЦПФР від 17.10.2006 р. №999;
 • Положення про розрахунково-клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів, затверджене рішенням ДКЦПФР від 17.10.2006 р. №1001;
 • Правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерській діяльності, дилерській діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затверджені рішенням ДКЦПФР від 12.12.2006 р. №1449;
 • Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу, затверджене рішенням ДКЦПФР від 17.07.2003 р. №322;
 • Положення про порядок складання адміністративних даних щодо діяльність торговців цінними паперами та подання відповідних документів до ДКЦПФР, затверджене рішенням ДКЦПФР від 08.06.2004 р. №279.

Використання ЕДО на фондовому ринку

ЦСК обсуговує наступні інформаційні системи, що використовуються професійними учасниками фондового ринку – суб’єктами електронного документообігу:

 1. ЕТС Біржі, що використовується Членами Біржі та Учасниками Біржових торгів;
 2. Система електронної пошти BIT eTrade Mail;
 3. Програмні продукти, створені для автоматизації діяльності професійних учасників фондового ринку;
 4. Внутрішньобанківська недержавна платіжна система «Розрахункова Фондова Система».