Результати торгів ФБ «Перспектива за лютий 2013 року


Протягом лютого 2013 року на ФБ «Перспектива» (далі – Біржа) укладено та виконано 6 420 договорів на загальну суму 17,18 млрд грн.

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, у лютому Біржа посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 69%), друге місце – у ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (21%), третє – у ПАТ «Українська біржа» (6%).

З початку року обсяг торгів на Біржі становить 39,3 млрд грн., що складає 76% загального біржового обороту в Україні. Порівняно з аналогічним періодом попереднього року обсяг торгів на Біржі зріс у 4,3 рази.

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка Біржі становить:

за січень-лютий 2013 року: щодо ОВДП – 92%, облігацій підприємств та муніципальних позик – 12%, акцій – 8%, інвестиційних сертифікатів – 24%, опціонних сертифікатів – 96%, строкових контрактів – 67%;

за лютий 2013 року: щодо ОВДП – 88%, облігацій підприємств та муніципальних позик – 15%, акцій – 9%, інвестиційних сертифікатів – 26%, опціонних сертифікатів – 95%, строкових контрактів – 65%.

 

Результати біржових торгів за лютий 2013 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів, (млн грн.)

Кількість договорів

Частка у загальному обсягу торгів на Біржі, %

Державні облігації України

15 082,75

355

87,79%

Акції

104,38

924

0,61%

Облігації підприємств

431,25

94

2,51%

Облігації місцевих позик

192,45

12

1,12%

Інвестиційні сертифікати

64,04

328

0,37%

Опціонні сертифікати

8,99

23

0,05%

Строкові контракти

1 297,30

4 684

7,55%

ВСЬОГО

17 181,15

6 420

100,00%

 

Результати біржових торгів за січень-лютий 2013 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів, (млн грн.)

Кількість договорів

Частка у загальному обсягу торгів на Біржі, %

Державні облігації України

35 754,74

581

90,98%

Акції

163,45

1 936

0,42%

Облігації підприємств

585,87

130

1,49%

Облігації місцевих позик

196,28

18

0,50%

Інвестиційні сертифікати

92,87

654

0,24%

Опціонні сертифікати

9,88

32

0,03%

Строкові контракти

2 497,52

8 907

6,35%

ВСЬОГО

39 300,60

12 258

100,00%

 

Найбільший обсяг торгів у лютому було зафіксовано з державними облігаціями України (87,79%) та строковими контрактами (7,55%). При цьому 1,19% торгів проведено на Ринку розміщення (щодо облігацій ТОВ "ЕКОВІТЕ", ТОВ "НОВОТЕХ-ІНВЕСТ", ТОВ "СК-АГРО", ТОВ "МІК МЕГА", ТОВ "СОНЕТ", ТОВ "Електрохімпром", ПАТ "Дніпропетровський агрегатний завод"), 7,55% - на строковому ринку (щодо ф’ючерсних контрактів, яких протягом місяця було укладено 712 611).

Порівняно з попереднім місяцем загальний обсяг торгів скоротився на 22%, насамперед, через, скорочення обсягу торгів ОВДП на 27%, натомість за місцевих позик обсяг торгів збільшився у 50 разів, опціонними сертифікатами – у 10 разів, облігаціями підприємств – у 2,8 разів, інвестиційними сертифікатами – у 2,2 рази, акціями - на 77%, строковими контрактами – на 8%.

Це сприяло певній диверсифікації структури торгів на Біржі, - зазначив Станіслав Шишков, директор ФБ «Перспектива»

 Незважаючи на незначне скорочення активності у лютому, порівняно з січнем-лютим попереднього року продовжує спостерігатися стабільне зростання обсягу біржових торгів, насамперед щодо ОВДП. Якщо за  перші 2 місяці 2012 року обсяг торгів ОВДП на Біржі складав 2,4 млрд грн., то наразі зріс у 14 разів – до 35,8 млрд грн. Такі ж тенденції характеризували й активність обігу ОВДП на біржовому ринку України загалом: обсяги торгів збільшилися у 2,9 рази (з 13,6 до 38,9 млрд грн. відповідно).

 

У лютому до біржового списку були вперше включені облігації Донецької міської Ради, ТОВ "СК-АГРО", ПАТ "ГК "БРАТИСЛАВА", ТОВ "ЛІЗИНГ ІТ-СПВ", акції ПАТ "НДВП КРИВОРІЖСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ", ПАТ "СІНТРОН", ПАТ "Дніпростальконструкція", ПАТ "ХАРКІВСЬКА АВТОБАЗА №2", ПАТ "ЗНВКІФ "АВАНТАЖ", ПАТ "УКРПЛАСТИК", опціонні сертифікати ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ", ОВДП, 4 коди (серії) ф’ючерсних контрактів тощо.

Станом на 28.02.2013 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку становила 425. З них: 117 – 1-го рівня лістингу, 50 - 2-го рівня лістингу, 258 - позалістингові.

Структура біржового списку: 163 випуски акцій (12 – 2-го рівня лістингу, 151 - позалістингові), 115 серій ОВДП (1-го рівня лістингу), 30 серій інвестиційних сертифікатів (15 – 2-го рівня лістингу, 15 –позалістингові), 1 серія іпотечних облігацій (позалістингові), 92 серії облігацій підприємств (1 - 1-го рівня лістингу, 18 – 2-го рівня лістингу, 73 - позалістингові), 9 серій облігацій місцевих позик (1 – 1-го рівня лістингу, 5 – 2-го рівня лістингу, 3 - позалістингові), 7 серій опціонних сертифікатів (позалістингові) та 8 кодів (серій) ф’ючерсних контрактів (позалістингові).

 

Капіталізація акцій у біржовому списку станом на 28.02.2013 склала 51,67 млрд. грн.

 

Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у лютому 2013 року:

ОВДП (ISIN)

Деривативи (серія)

Облігації (емітент, серія)

Акції (емітент)

UA4000151203

PSE/UIRD-s4/13/03

Донецька міська Рада (d)

ПАТ "ВЕЛИКОПОЛОВЕЦЬКЕ РТП"

UA4000142699

PSE/UIRD-s2/13/03

ТОВ "ІК "ІФГ Капітал" (B)

ПАТ "Спецбудмонтаж"

UA4000153340

PSE/UIRD-s1/13/03

ТОВ "СК-АГРО" (B)

ПАТ "ФК "СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

UA4000083059

PSE/UIRD-s3/13/03

ТОВ "СК-АГРО" (A)

ПАТ "ХІММЕТ"

UA4000140362

PSE/UIRD-s2/13/04

ТОВ "ІНВЕСТКРЕДИТ" (A)

АТ "Південний транспорт"

UA4000134431

PSE/UIRD-s4/13/04

ПАТ "ВТБ Банк" (C)

ПАТ "РАДОН"

UA4000141063

PSE/UIRD-s3/13/04

ТОВ "НОВОТЕХ-ІНВЕСТ" (B)

ПАТ "КБ "ТРАНСПОРТЕР"

UA4000142384

PSE/UIRD-s2/13/02

ТОВ "АКСІОМА" (A)

ПАТ "РЕБУС УКРАЇНА"

UA4000155485

PSE/UIRD-s3/13/02

ТОВ "ЕКОВІТЕ" (A)

ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА"

UA4000082531

PSE/UIRD-s1/13/02

ТОВ "ТРІУМФ" (B)

ПАТ "Фондові технології України"

 

 Кількість членів Біржі станом на 28.02.2013 - 125 торговців цінними паперами (18,2% загальної кількості ТЦП-членів профільної СРО). Протягом лютого членство на Біржі отримали ТОВ "ФК "АСТРЕЯ", ТОВ "ФІНМАРКЕТ-ГРУП", ПАТ "Діамантбанк", ПАТ "Міжнародний Інвестиційний Банк", ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", ТОВ "ФЕНІКС БРОК", ПАТ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ БАНК".

 

Члени Біржі - лідери за обсягами укладених договорів у лютому 2013 року  


Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Відразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових і інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють утримувати лідерство в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

4 березня 2013 р.