Результати торгів ФБ «Перспектива» за травень 2014 року


       Протягом травня 2014 року на ФБ «Перспектива» укладено та виконано 6 886 договорів на загальну суму 39,59 млрд грн. (у 2,9 рази більше, ніж у попередньому місяці).

       За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, у травні ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 83%), друге місце – у ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (14%), третє – у ПАТ «Українська біржа» (1%).

       В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» становить:

       за травень 2014 року: щодо ОВДП – 92%, облігацій підприємств – 3%, акцій – 1%, інвестиційних сертифікатів – 10%, строкових контрактів – 89%;

       за січень-травень 2014 року: щодо ОВДП – 85%, облігацій підприємств – 24%, акцій – 11%, інвестиційних сертифікатів – 4%, строкових контрактів – 91%.

       Результати біржових торгів за травень 2014 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Державні облігації України

38 861,27

+215,46%

98,15%

670

+11,48%

Облігації підприємств

40,32

-91,86%

0,10%

176

-29,03%

Облігації місцевих позик

2,46

-42,13%

0,01%

18

-28,00%

Іпотечні облігації 

0,23

-76,98%

0,00%

3

-50,00%

Акції

7,23

-75,32%

0,02%

432

+13,39%

Інвестиційні сертифікати

10,31

-20,76%

0,03%

139

+4,51%

Опціонні сертифікати

1,32

-70,43%

0,00%

6

-72,73%

Строкові контракти

670,06

-21,58%

1,69%

5 442

+8,86%

ВСЬОГО

39 593,19

+188,56%

100,00%

6 886

+7,34%

 - ринок заявок

40,20

-85,37%

0,10%

760

-1,04%

 - адресний ринок

29 206,91

+302,74%

73,77%

464

-1,49%

 - ринок розміщення

5,00

-98,13%

0,01%

1

-93,75%

  - ринок аукціону

3,02

+5,93%

0,01%

3

0,00%

 - ринок РЕПО

9 668,00

+90,74%

24,42%

216

+36,71%

       Результати біржових торгів за січень-травень 2014 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

Державні облігації України

132 125,87

+29,85%

94,57%

2 896

+36,09%

Облігації підприємств

2 270,98

+106,65%

1,63%

1 455

+396,59%

Облігації місцевих позик

13,36

-97,79%

0,01%

89

+36,92%

Іпотечні облігації 

2,11

-

0,00%

19

-

Акції

772,65

-22,45%

0,55%

2 839

-39,04%

Інвестиційні сертифікати

67,20

-81,25%

0,05%

674

-62,51%

Опціонні сертифікати

14,28

-79,99%

0,01%

80

-36,51%

Строкові контракти

4 451,24

-35,27%

3,19%

24 293

-10,74%

ВСЬОГО

139 717,69

+25,01%

100,00%

32 345

-10,85%

 - ринок заявок

8 586,60

+1092,17%

6,15%

4 773

-26,14%

 - адресний ринок

103 938,54

+2,15%

74,39%

2 617

+3,48%

 - ринок розміщення

486,25

+65,98%

0,35%

31

-36,73%

  - ринок аукціону

6,08

+462,82%

0,00%

7

+40,00%

 - ринок РЕПО

22 248,98

+949,27%

15,92%

624

+2736,36%

       Найбільший обсяг торгів у травні було зафіксовано з державними облігаціями України (98,15%) та строковими контрактами (1,69%). При цьому 0,01% торгів проведено на Ринку розміщення, 1,69% - на строковому ринку (щодо ф’ючерсних контрактів, яких протягом місяця було укладено 356 785), 73,77% - на адресному ринку, 0,10% – на ринку заявок, 24,42% - на ринку РЕПО.

       У травні до біржового списку були вперше включені облігації ПП "СЕРВІСТЕХСНАБ", ТОВ "МЕДТЕСТДІАГНОСТИКА", ПАТ "ФК "СТС-Капітал", ТОВ "КАЙДЗЕН КАПІТАЛ", депозитні сертифікати НБУ та ОВДП.

       Станом на 30.05.2014 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку становила 675. З них: 166 – 1-го рівня лістингу, 63 - 2-го рівня лістингу, 446 - позалістингові.

       Структура біржового списку: 165 серій ОВДП (1-го рівня лістингу), 174 серії облігацій підприємств (28 – 2-го рівня лістингу, 146 - позалістингові), 7 серій облігацій місцевих позик (1 – 1-го рівня лістингу, 2 – 2-го рівня лістингу, 4 - позалістингові), 2 серії іпотечних облігацій (2-го рівня лістингу та позалістингові), 268 випусків акцій (17 – 2-го рівня лістингу, 251 - позалістингові), 38 серій інвестиційних сертифікатів (15 – 2-го рівня лістингу, 23– позалістингові), 6 серій опціонних сертифікатів (позалістингові) та 13 кодів (серій) ф’ючерсних контрактів (позалістингові), 2 серії депозитних сертифікатів НБУ.

       Капіталізація акцій у біржовому списку станом на 30.05.2014 склала 139,73 млрд. грн.

       Фінансові інструменти-лідери за обсягами укладених договорів у травні 2014 року:

ОВДП (ISIN)

Деривативи (серія)

Акції (емітент)

Облігації (емітент, серія)

UA4000180822

PSE/KP-s5/14/06

ПАТ "ЛІКО-КАПІТАЛ"

ТОВ "АКСІОМА" (А)

UA4000180806

PSE/UIRD-s2/14/06

ПАТ "Трест "ЛШП"

ПАТ "УКРСОЦБАНК" (І)

UA4000180798

PSE/KP-s3/14/07

ПАТ "ВУГЛЕДОБУВНІ КОМПЛЕКСИ"

СТОВ "УКРАЇНА" (А)

UA4000180814

PSE/UIRD-s1/14/06

ПАТ "Актив Трейд"

ПАТ "Банк Руский Стандарт" (D)

UA4000180210

PSE/UIRD-s2/14/05

ПАТ "ЕЛІТ ІНВЕСТ ПРОЕКТ"

ТОВ "СОНЕТ" (C)

UA4000151278

PSE/UIRD-s1/14/07

ПАТ КБ "ІНТЕРБАНК"

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА (G)

UA4000142699

PSE/UIRD-s1/14/08

ПАТ "Банк АВАНГАРД"

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА (E)

UA4000179865

PSE/UIRD-s2/14/07

ПАТ "СІНТРОН"

Укравтодор (C)

UA4000172506

PSE/UIRD-s4/14/08

ПАТ "Південний транспорт"

ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА (D3)

UA4000180442

PSE/UIRD-s2/14/08

ПАТ "ДЖИ ПІ АЙ-ІНВЕСТ"

ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА (A3)

       Загалом протягом травня договори на ФБ «Перспектива» укладалися щодо 174 фінансових інструментів (26% середньомісячної кількості у біржовому списку).

       Кількість членів біржі станом на 30.05.2014 – 131 торговець цінними паперами.

       «У травні обсяг торгів на біржовому ринку України сягнув 48 млрд грн. – у 2,3 рази більше ніж у квітні, - повідомив Станіслав Шишков, директор ФБ «Перспектива». – Це зростання було забезпечене збільшенням обсягів торгів у сегменті державних облігацій (з 16 до 44 млрд грн., тобто у 2,8 рази), натомість обсяги торгів акціями зменшилися на 33%, облігаціями підприємств на 12%, деривативами на 22%».

       Аналогічні тенденції характеризували і структуру торгів на ФБ «Перспектива», де обсяги торгів ОВДП зросли більш ніж втричі на тлі скорочення оборотів щодо інших фінансових інструментів.

       Окрім суттєвого збільшення обсягів торгів ОВДП, в якості позитивних чинників відновлення ліквідності можна відзначити зростання кількості учасників біржових торгів (з 58 до 63), а також кількості укладених біржових договорів з акціями (на 13,4% - не в останню чергу завдяки впровадженню Інтернет-трейдингу), ОВДП (на 11,5%) та деривативами (на 8,9%).

       Частка ФБ «Перспектива» у загальному обсязі торгів на фондових біржах України за січень-травень 2014 року становить 78%; частка ПФТС – 17%; місця з третього по п’яте посідають КМФБ, УБ та ПФБ (з частками до 2%).

       Довідка про ФБ «Перспектива»:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Відразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових і інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011), запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти та впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013). Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють утримувати лідерство в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

2 червня 2014 р.