Результати торгів на ПАТ «ФБ «Перспектива» за грудень 2010 року


 

Протягом грудня 2010 р. на Біржі укладено та виконано 4 883 договорів на загальну суму 11,99 млрд. грн.
За оперативними даними, Біржа посіла перше місце за обсягом торгів у грудні (з часткою загального біржового обороту 44%), друге місце – у фондової біржі ПФТС (31%), третє – у ПАТ «Українська біржа» (19%).
З початку року обсяг торгів на Біржі склав 36,6 млрд. грн., що складає 28% від загального біржового обороту, та зберігає друге місце за обсягом торгів за 2010 рік. Порівняно з попереднім роком обсяг торгів на Біржі зріс утричі.
В розрізі фінансових інструментів за 2010 рік Біржі займає за обсягом торгів акціями 2 місце (43%), ОВДП – 2 місце (10%), інвестиційними сертифікатами – 1 місце (88%), деривативами – 2 місце (2%), облігаціями підприємств – 5 місце (11%).
 
Результати біржових торгів за грудень 2010 р. в розрізі фінансових інструментів:

Вид цінних паперів
Обсяг торгів, (млн. грн.)
Кількість виконаних договорів
Частка у загальному обсягу торгів на Біржі, %
Частка у загальній кількості договорів на Біржі, %
Акції
8 249,76
3 906
68,83%
79,98%
Інвестиційні сертифікати
1 912,01
847
15,95%
17,36%
Державні облігації України
1 293,08
39
10,79%
0,80%
Облігації підприємств
526,06
61
4,39%
1,25%
Деривативи
5,25
30
0,04%
0,61%
ВСЬОГО
11 986,46
4 883
100,00%
100,00%

 
Результати біржових торгів за січень-грудень 2010 р. в розрізі фінансових інструментів:

Вид цінних паперів
Обсяг торгів, (млн. грн.)
Кількість виконаних договорів
Частка у загальному обсягу торгів, %
Частка у загальній кількості договорів, %
Акції
23 191,10
26 887
63,37%
77,74%
Інвестиційні сертифікати
6 331,46
6 082
17,30%
17,59%
Державні облігації України
6 237,10
184
17,04%
0,53%
Облігації підприємств
757,02
1 061
2,07%
3,07%
Деривативи
81,32
369
0,22%
1,07%
ВСЬОГО
36 598,00
34 583
100,00%
100,00%

 
Найбільший обсяг торгів у грудні було зафіксовано з акціями (63%), державними облігаціями України (17%) та цінними паперами ІСІ (17%). При цьому 97% торгів проведено на Ринку заявок, в т.ч.  11% - на ринку державних облігацій України; 0,04% - на ринку похідних; 3% - на Ринку розміщення (щодо облігацій ДП МА "Бориспіль" та опціонів ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ").
У грудні до біржового списку були включені акції ВАТ "ДНІПРОСПЕЦСІЛЬГОСПМОНТАЖ", облігації ДП МА "Бориспіль", ТОВ "ДІАЛОГ",  ТОВ "Квіза-Трейд" та опціони ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ".
Станом на 31.12.2010 р. кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у Біржовому списку склала 95 фінансових інструментів. З них: 28 цінних паперів - у котирувальному списку другого рівня та 67 - у списку позалістингових цінних паперів.

Кількість членів Біржі станом на 31.12.2010 р. - 100 торговців цінними паперами.

31 грудня 2010 р.