Результати торгів ФБ «Перспектива за грудень 2014 року


Протягом грудня 2014 року на ФБ «Перспектива» укладено 13 674 договори на загальну суму 42,53 млрд грн. (на 33% більше, ніж у попередньому місяці).

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, у грудні ФБ «Перспектива»  посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 79%), друге місце – у ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (9%), третє – у ПАТ «КМФБ» (6%).

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» становить:

за грудень 2014 року щодо ОВДП – 92%, облігацій підприємств та муніципальних позик – 5%, акцій – 14%, інвестиційних сертифікатів – 3%, строкових контрактів – 79%;

за 2014 рік щодо ОВДП – 86%, облігацій підприємств та муніципальних позик – 18%, акцій – 6%, інвестиційних сертифікатів – 11%, строкових контрактів – 85%.

 

Результати біржових торгів за грудень 2014 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Державні облігації України

41 186,23

+35,2%

96,85%

1 371

+53,5%

Облігації підприємств

115,63

-83,4%

0,27%

220

+46,7%

Облігації місцевих позик

3,44

+54,0%

0,01%

15

0,0%

Акції

488,83

+352,1%

1,15%

346

+26,7%

Інвестиційні сертифікати

49,36

-13,2%

0,12%

154

+27,3%

Опціонні сертифікати

82,89

+101,2%

0,19%

71

+51,1%

Строкові контракти

599,78

-8,7%

1,41%

11 497

-9,5%

ВСЬОГО

42 526,16

+32,7%

100,00%

13 674

-3,7%

 - ринок заявок

440,95

+173,6%

1,04%

693

+31,7%

 - адресний ринок

38 104,42

+88,4%

89,60%

1 325

+82,0%

 - ринок розміщення

1,63

-99,5%

0,00%

19

+11,8%

 - ринок аукціону

0,27

+1045,0%

0,00%

4

0,0%

 - ринок РЕПО

3 379,11

-68,4%

7,95%

136

-39,3%

 
Найбільший обсяг торгів у грудні було зафіксовано з державними облігаціями України (96,85%), акціями (1,15%) та строковими контрактами (1,41%). При цьому 1,04% торгів проведено на ринку заявок, 1,41% - на строковому ринку (щодо ф’ючерсних контрактів, яких протягом місяця було укладено 308 164), 89,60% - на адресному ринку, 7,95% - на ринку РЕПО.
Обсяги торгів щодо державних облігацій зросли на 35%, облігацій місцевих позик – на 54%, акцій – у 4,5 рази, опціонних сертифікатів – вдвічі.
Загальна кількість укладених договорів порівняно з листопадом зменшилася на 4%, втім, щодо держоблігацій спостерігалося збільшення кількості угод на 54%, опціонних сертифікатів – на 51%, облігацій підприємств – на 47%, акцій та інвестиційних сертифікатів – на 27%.
 

Результати біржових торгів за січень-грудень 2014 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

Державні облігації України

478 932,99

+69,7%

96,57%

10 247

+2,6%

Облігації підприємств

5 572,90

-53,2%

1,12%

2 425

-2,4%

Облігації місцевих позик

562,17

-34,6%

0,11%

286

+63,4%

Іпотечні облігації 

2,11

-23,8%

0,00%

18

+38,5%

Акції

1 699,67

-60,2%

0,34%

5 617

-49,2%

Інвестиційні сертифікати

609,98

-58,6%

0,12%

1 760

-52,8%

Опціонні сертифікати

171,03

-52,6%

0,03%

325

+21,3%

Строкові контракти

8 200,62

-54,2%

1,65%

92 458

+16,3%

Депозитні сертифікати

180,05

-

0,04%

3

-

ВСЬОГО

495 931,53

+55,4%

100,00%

113 139

+5,5%

 - ринок заявок

10 898,34

-40,9%

2,20%

9 857

-50,4%

 - адресний ринок

399 715,51

+55,3%

80,60%

8 602

+18,5%

 - ринок розміщення

1 090,09

-72,4%

0,22%

84

-46,2%

 - ринок аукціону

51,48

-44,7%

0,01%

18

-5,3%

 - ринок РЕПО

75 975,48

+255,2%

15,32%

2 120

+402,4%

 
Обсяги торгів на ФБ «Перспектива» перевищують показники 2013 року на 55%.
Позитивною динамікою характеризуються сегменти торгів ОВДП (обсяг торгів збільшився на 70%), а також адресний ринок (на 55%) та ринок РЕПО (у 3,5 рази).
Зростання кількості укладених угод було менш значущим (5,5% до попереднього року), але збільшення було зафіксоване щодо більшого кола фінансових інструментів – ОВДП (+3%), облігацій місцевих позик (+63%), іпотечних облігацій (+39%), опціонних сертифікатів (+21%) та строкових контрактів (+16%).
 
Станом на 31.12.2014 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів  у біржовому списку становила 688. З них: 216 – 1-го рівня лістингу, 60 - 2-го рівня лістингу, 412 – позалістингові.
Структура біржового списку: 216 серій ОВДП (1-го рівня лістингу), 184 серії облігацій підприємств (29 – 2-го рівня лістингу, 155 - позалістингові), 3 серії облігацій місцевих позик (2-го рівня лістингу), 2 серії іпотечних облігацій (позалістингові), 219 випусків акцій (14 – 2-го рівня лістингу, 205 - позалістингові), 42 серій інвестиційних сертифікатів (14 – 2-го рівня лістингу, 28– позалістингові), 8 серій опціонних сертифікатів (позалістингові), 6 кодів (серій) ф’ючерсних контрактів (позалістингові), 8 серій депозитних сертифікатів НБУ.
Капіталізація акцій у біржовому списку станом на 31.12.2014 склала 169,43 млрд. грн.
 
Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у грудні 2014 року:

ОВДП (ISIN)

Деривативи (серія)

Акції (емітент)

Облігації (емітент, серія)

UA4000151278

PSE/KP-s5/15/01

ПАТ "МОРІТАЙМ СЕРВІС"

ПАТ "ФК "СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (А)

UA4000155485

PSE/UIRD-s1/14/12

ПАТ "УКРБУДЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЯ"

ТОВ "ІК "ІФГ Капітал" (В)

UA4000188296

PSE/KP-s3/14/12

ПАТ "БІЗНЕС-РЕЗЕРВ"

ТОВ "ФК "ЕКСПЕРТ" (В)

UA4000160642

PSE/UIRD-s1/15/01

ПАТ "СІНТРОН"

ТОВ "САНАТОРІЙ "БОРИСФЕН" (А)

UA4000185276

PSE/UIRD-s3/15/01

ПАТ "ЛІКО-КАПІТАЛ"

ХДАВП (D)

UA4000186787

PSE/UIRD-s2/14/12

ПАТ "СІАМ-КАПІТАЛ"

ПАТ "Альфа-Банк" (M)

UA4000083059

PSE/KP-s5/14/12

ПАТ "ВУГЛЕДОБУВНІ КОМПЛЕКСИ"

ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА (D3)

UA4000187900

PSE/UIRD-s4/15/01

ПАТ "ДЖИ ПІ АЙ-ІНВЕСТ"

ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА (A3)

UA4000188262

PSE/UIRD-s2/15/01

ПАТ "Актив Трейд"

ТОВ "УКРАЇНСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ" (A)

UA4000188429

PSE/UIRD-s3/14/12

ПАТ "Банк АВАНГАРД"

Укравтодор (C)

 

Загалом  протягом грудня договори на ФБ «Перспектива»  укладалися щодо 163 фінансових інструментів (24% середньомісячної кількості у біржовому списку), протягом 4 кварталу – щодо 234 (33% біржового списку), протягом 2014 року – щодо 504 (на 21% більше, ніж у 2013 році).

Зокрема, у грудні укладалися договори щодо 53 серій ОВДП (+6 до попереднього місяця), 4 серій облігацій місцевих позик (+1), 35 серій облігацій підприємств (-10), 23 випусків інвестиційних сертифікатів (+2), 31 випуску акцій (+2), 11 серій строкових контрактів (-1), 6 серій опціонних сертифікатів (-1).

 

Кількість членів ФБ «Перспектива»  станом на 31.12.2014 – 123 торговця цінними паперами. У грудні статус члена ФБ «Перспектива»  отримано ТОВ "ФК "ДАЛІЗ-ФІНАНС" (м. Київ).

 

«За 2014 рік частка ФБ «Перспектива» з загальних обсягах торгів на біржовому ринку України зросла з 67% до 78%, – повідомив директор ФБ «Перспектива» Станіслав Шишков. – На тлі певного скорочення кількості членів біржі (з 144 до 123), загальнорічна кількість активних операторів, що укладали договори, залишилася на рівні 2013 року (98), а в сегменті ОВДП зросла з 61 до 78».

Незважаючи на суттєву девальвацію національної грошової одиниці, у 2014 році обсяг торгів на ФБ «Перспектива» у валютному еквіваленті навіть на 4% зріс у порівнянні з попереднім роком: з 30 до 31,5 млрд євро (або з 40 до 41,7 млрд дол.). В сегменті ОВДП зростання було ще більш значущим – на 14%: з 26,6 до 30,4 млрд євро (з 35 до 40 млрд дол.).

Натомість на більшості інших українських бірж обсяги торгів скоротилися навіть у гривневому еквіваленті. Як наслідок, загальний обсяг укладених договорів на біржовому ринку України зменшився з 44,6 до 40 млрд євро (з 59,3 до 53 млрд дол.). Втім, щодо ОВДП цей показник зріс з 33 до 35 млрд євро (з 43,9 до 46,5 млрд дол.), що підтверджує важливу роль інструментів публічного державного боргу у розвитку національного фінансового ринку.

Наприкінці року ФБ «Перспектива» виборола право на розміщення облігацій міжнародних фінансових організацій та отримала погодження НБУ на запуск торгів валютними деривативами. Тож 2015 рік відкриває можливості щодо суттєвого розширення біржового інструментарію.

 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Відразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових і інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011), запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти та впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013) та Інтернет-трейдинг (2014). Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

12 січня 2015 р.