З Біржового реєстру виключені акції іменні прості ПАТ "АКБ Банк"


30.06.2011 з Біржового реєстру за ініціативою емітента були виключені акції іменні прості ПАТ "АКБ Банк" (код за ЄДРПОУ 20046323, ISIN UA1600711006), які знаходилися у Біржовому реєстрі за категорією 2 рівня лістингу. Цінні папери переведені до категорії позалістингових цінних паперів.

30 червня 2011 р.