З Біржового списку виключені цінні папери емітентів: ПАТ "БК"ЄВРОПА-АЗІЯ-УКРАЇНА"; ТОВ "ТРІУМФ".


30.03.2015 з Біржового списку у зв'язку з не проведенням торгів протягом 60 днів виключені наступні цінні папери:

- Облігація підприємства відсоткова бездокументарна іменна (ISIN UA4000132682) Товариство з обмеженою відповідальністю "ТРІУМФ" (ЄДРПОУ 31829270);

- Акція проста бездокументарна іменна (ISIN UA4000065767) Публічне акціонерне товариство "Будівельна корпорація "Європа-Азія-Україна" (ЄДРПОУ 33151902).

30 березня 2015 р.