З біржового списку виключені - Депозитні сертифікати НБУ (13626, 13675)


03.12.2015 у зв’язку з закінченням строку обігу, з Біржового списку та Біржового реєстру котирувального списку першого рівня лістингу виключені наступні цінні папери:

-Ощадний (депозитний) сертифікат бездокументарний іменний (Код ЦБ 13626) Національний Банк України (ЄДРПОУ 00032106);

-Ощадний (депозитний) сертифікат бездокументарний іменний (Код ЦБ 13675) Національний Банк України (ЄДРПОУ 00032106).

3 грудня 2015 р.