З біржового списку виключені - Депозитні сертифікати НБУ (13674, 13730), ОВДП (UA4000188361)


10.12.2015 у зв’язку з закінченням строку обігу, з Біржового списку та Біржового реєстру котирувального списку першого рівня лістингу виключені наступні цінні папери:

-Ощадний (депозитний) сертифікат бездокументарний іменний (Код ЦБ 13674) Національний Банк України (ЄДРПОУ 00032106);
 
-Ощадний (депозитний) сертифікат бездокументарний іменний (Код ЦБ 13730) Національний Банк України (ЄДРПОУ 00032106);

-Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова відсоткова бездокументарна іменна (ISIN UA4000188361) Міністерство Фінансів (ЄДРПОУ 00013480).

10 грудня 2015 р.