З біржового списку виключені - Депозитні сертифікати НБУ (13759, 13803)


22.12.2015 у зв’язку з закінченням строку обігу, з Біржового списку та Біржового реєстру котирувального списку першого рівня лістингу виключені наступні цінні папери:

-Ощадний (депозитний) сертифікат бездокументарний іменний (Код ЦБ 13759) Національний Банк України (ЄДРПОУ 00032106);
-Ощадний (депозитний) сертифікат бездокументарний іменний (Код ЦБ 13803) Національний Банк України (ЄДРПОУ 00032106);

22 грудня 2015 р.