З біржового списку виключені - Депозитні сертифікати НБУ (13804, 13848)


29.12.2015 у зв’язку з закінченням строку обігу, з Біржового списку та Біржового реєстру котирувального списку першого рівня лістингу виключені наступні цінні папери:

-Ощадний (депозитний) сертифікат бездокументарний іменний (Код ЦБ 13804) Національний Банк України (ЄДРПОУ 00032106);
-Ощадний (депозитний) сертифікат бездокументарний іменний (Код ЦБ 13848) Національний Банк України (ЄДРПОУ 00032106).

29 грудня 2015 р.