Результати торгів Біржі за грудень 2011 року


     Протягом грудня 2011 року на Біржі укладено та виконано 3 279 договорів на загальну суму 5,5 млрд. грн. Порівняно з листопадом обсяг торгів на Біржі збільшився на 14,5%, кількість договорів – зменшилася на 0,8%.

     За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, Біржа посіла друге місце за обсягом торгів у грудні (з часткою загального біржового обороту 30%), перше місце – у ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (45%), третє – у ПАТ «Українська біржа» (23%).

     Протягом 2011 року обсяг торгів на Біржі склав 79,16 млрд. грн., що складає 33% від загального біржового обороту (на 5% більше, аніж у 2010 році). Біржа зайняла друге місце за обсягом торгів за 2011 рік. Порівняно з 2010 роком обсяг торгів на Біржі зріс у 2,2 рази. При цьому найбільш суттєво зросли обсяги торгів облігаціями підприємств (у 8,1 рази), ОВДП (у 3,6 рази), опціонними сертифікатами (у 2,2 рази).

     За оперативними даними НКЦПФР в розрізі фінансових інструментів ринкова частка Біржі за 2011 рік складає: щодо ОВДП – 23%, облігацій підприємств – 29%, облігацій місцевих позик – 22%, акцій – 49%, інвестиційних сертифікатів – 95%, опціонних сертифікатів – 74%. При цьому найбільш суттєво зросла ринкова частка Біржі щодо торгів облігаціями підприємств (у 2,5 рази) та ОВДП (у 2,2 рази).


Результати біржових торгів за грудень 2011 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид цінних паперів

Обсяг торгів, (млн. грн.)

Кількість виконаних договорів

Частка у загальному обсягу торгів на Біржі, %

Частка у загальній кількості договорів на Біржі, %

Державні облігації України

1 392,50

108

25,33%

3,29%

Акції

2 258,02

2 438

41,07%

74,35%

Облігації підприємств

1 036,83

42

18,86%

1,28%

Облігації місцевих позик

100,16

20

1,82%

0,61%

Інвестиційні сертифікати

656,77

627

11,95%

19,12%

Деривативи

53,07

44

0,97%

1,34%

ВСЬОГО

5 497,34

3 279

100,00%

100,00%

 

Результати біржових торгів за січень-грудень 2011 р. в розрізі фінансових інструментів:

Вид цінних паперів

Обсяг торгів, (млн. грн.)

Кількість виконаних договорів

Частка у загальному обсягу торгів на Біржі, %

Частка у загальній кількості договорів на Біржі, %

Державні облігації України

22 388,04

858

28,32%

1,94%

Акції

39 531,06

31 735

50,00%

71,65%

Облігації підприємств

6 112,62

3 146

7,73%

7,10%

Облігації місцевих позик

100,16

20

1,82%

0,61%

Інвестиційні сертифікати

10 850,79

8 072

13,71%

18,20%

Деривативи

177,69

493

0,22%

1,11%

ВСЬОГО

79 160,35

44 354

100,00%

100,00%

 

     Найбільший обсяг торгів у грудні було зафіксовано з державними облігаціями України (25,33%),  акціями (41,07%) та облігаціями підприємств (18,86%). При цьому 52,95% торгів проведено на Ринку заявок, 26,51% - на адресному ринку, 19,58% - на Ринку розміщення (щодо облігацій АТ "Дельта Банк", Харківської міської ради, ТОВ "Дон Строй Ком", ТОВ "Електрохімпром", ТОВ "ТРІУМФ", ТОВ "АКСІОМА", ТОВ "РСГП "Столичний"), 0,96% - на ринку похідних (щодо опціонних сертифікатів).

     Порівняно з попереднім місяцем обсяг торгів облігаціями підприємств зріс у 3,3 рази, опціонними сертифікатами – у 3,1 рази, інвестиційними сертифікатами – на 11,3%; обсяг торгів акціями скоротився на 2,0%, ОВДП – на 11,7%; вперше в поточному році було зафіксовано торги облігаціями місцевої позики (в межах розміщення облігацій Харківської міської ради).

     У грудні до біржового списку були включені акції ПАТ "ЧЕРНІГІВГАЗ", ПАТ "Ясинівський КХЗ", ПАТ "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ", ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО", ПАТ ОМСТ "Респект", ПАТ "ЗСПЗ", ПАТ "Граніти України", ПАТ "ОДЕСАГАЗ", ПАТ "ЗНКІФ "АЛЬФАБУД СИНЕРГІЯ", ПАТ "АТП 11205", ПАТ "ЧБРР", ПАТ "СИСТЕМА", ПАТ "ДЗМЗБК", ПАТ "Променерговузол", ПАТ "КОМПАНІЯ "МЕТАЛІСТ", ПАТ "Сіммакф", ПАТ "ЗНВКІФ "КОМІНМЕТКЕПІТАЛ",  ПАТ "ЕХП", ПАТ "СК "ГАЛА-СКД", ПАТ "Мотор Січ", ПАТ "Кременчуцький завод дорожніх машин", ПАТ "Армапром", ПАТ "КрКЗ", ПАТ "ПБК "СЛАВУТИЧ", ПАТ "САН ІнБев Україна", облігації ПАТ "МЕГАБАНК", ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНА", ТОВ "ТРІУМФ", ТОВ "Актив Буд-Інвест", ТОВ "ІНВЕСТКРЕДИТ", ДП "Південна залізниця", ДТГО "Львівська залізниця", ДП "Одеська залізниця", ДТГО "Південно-Західна залізниця", ДП «Донецька залізниця», ДП "Придніпровська залізниця", ПрАТ "ДМЗ", ТОВ "Електрохімпром", АТ "Дельта Банк", Харківської міської ради, інвестиційні сертифікати ТОВ "КУА "Інвестиційний Капітал України", опціонні сертифікати ТОВ "ПАРК-ГОТЕЛЬ "ПОРТО МАРЕ XXI" та ОВДП.

     Станом на 31.12.2011 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у Біржовому списку склала 177 (зросла порівняно з 2010 роком на 92,4%). З них: 25 у 1-му рівні лістингу, 33 у 2-му рівні лістингу, 119 у списку позалістингових цінних паперів.

     Структура біржового списку: 76 випусків акцій (з них 13 – у 2-му рівні лістингу, 63 - у списку позалістингових цінних паперів), 25 серій ОВДП (1-ий рівень лістингу), 16 серій інвестиційних сертифікатів (з них 15 – у 2-му рівні лістингу, 1 - у списку позалістингових цінних паперів), 48 серій облігацій (з них 5 – у 2-му рівні лістингу, 43 - у списку позалістингових цінних паперів), 1 серія облігацій місцевих позик (у списку позалістингових цінних паперів) та 11 серій опціонних сертифікатів (у списку позалістингових цінних паперів).

     Капіталізація акцій у складі біржового списку склала 56,87 млрд. грн. (зросла порівняно з попереднім роком у 2,2 рази).

     Кількість членів Біржі станом на 31.12.2011 - 113 торговців цінними паперами (зросла порівняно з попереднім роком на 13%). Частка членів Біржі у загальній кількості торговців цінними паперами, ліцензованих НКЦПФР, зросла з 13,1% до 14,9%.

     За 2011 рік статус членів Біржі набули АТ "Укрексімбанк", АТ "Ерсте Банк", ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", ПАТ "Всеукраїнський Банк Розвитку", ПАТ "Фінбанк", ТОВ "Столиця - цінні папери", ТОВ "ДЮК-А", ТОВ "КАСТОДІ-БРОК", ТОВ "Абсолют Фінанс", ТОВ "СФІ", ТОВ "Метіда-Капітал", ПрАТ "ПРДКЦ "Фондовий Б.А.Н.К.", ТОВ "Фондова система "Глобал Інвестмент", ТОВ "ІК "ТРАВІАН", ТОВ "ІК "СТАТУС", ТОВ "АВАНТІ", ТОВ "ОФЕРТА", ТОВ "ФК "ЗЕНІТ", ТОВ "АСТАРТА-БРОК".

4 січня 2012 р.