Результати торгів ФБ «Перспектива» за грудень 2016 року


Протягом грудня 2016 року на ФБ «Перспектива» укладено 779 договорів на загальну суму 19,19 млрд грн. (на 53% більше ніж за попередній місяць).

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж,  у грудні ФБ «Перспектива»  посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 82%), друге місце – у ПФТС (16%), на третьому – «Українська біржа» (2%).

Частка ФБ «Перспектива»  на біржовому ринку за 2016 рік сягає 58%, ПФТС – 40%, УБ – 1,5%.

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива»  становить:

за грудень 2016 року щодо ОВДП – 85%, облігацій підприємств – 26%, акцій – 1%, інвестиційних сертифікатів – 72%, опціонних сертифікатів – 34%;

за січень-грудень 2016 року щодо ОВДП – 58%, облігацій підприємств – 25%, інвестиційних сертифікатів – 15%, депозитних сертифікатів – 100%, опціонних сертифікатів – 83%.

 

Результати біржових торгів за грудень 2016 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця

Частка у загальному обсягу торгів

шт.

Зміна до попереднього місяця

ОВДП

18 871,73

+51,5%

98,34%

703

+37,3%

Облігації підприємств

228,87

+1140,8%

1,19%

8

+60,0%

Опціонні сертифікати

77,20

+21,2%

0,40%

65

+75,7%

Інвестиційні сертифікати

12,00

-

0,06%

1

-

Акції

0,71

+286,8%

0,00%

2

-71,4%

ВСЬОГО

19 190,51

+53,0%

100,00%

779

+38,9%

 - адресний ринок

10 840,88

+40,5%

56,49%

479

+23,8%

  - ринок РЕПО

8 349,63

+73,1%

43,51%

300

+82,9%

 

Найбільший обсяг торгів у грудні було зафіксовано з державними облігаціями (98,34%), облігаціями підприємств (1,19%), опціонними сертифікатами (0,40%). При цьому 43,51% торгів проведено на ринку РЕПО, 56,49% - на адресному ринку.

 

Результати біржових торгів за січень-грудень 2016 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року

Частка у загальному обсягу торгів

шт.

Зміна до попереднього року

ОВДП

121 670,71

-41,4%

89,36%

5 690

+7,8%

Державні деривативи

86,14

+100,0%

0,06%

5

+100,0%

Облігації підприємств

2 340,48

-24,0%

1,72%

272

-82,3%

Акції

3,94

-99,2%

0,00%

154

-96,1%

Інвестиційні сертифікати

61,03

-95,5%

0,04%

27

-99,0%

Опціонні сертифікати

733,39

+19,5%

0,54%

507

-34,0%

Строкові контракти

0,14

-99,9%

0,00%

8

-99,9%

Депозитні сертифікати

11 256,00

+60,9%

8,27%

112

-30,9%

ВСЬОГО

136 151,83

-39,0%

100,00%

6 775

-87,5%

- ринок заявок

75,19

-99,6%

0,06%

329

-96,0%

 - адресний ринок

98 578,44

-43,6%

72,40%

5 154

+1,8%

 - ринок РЕПО

36 614,34

+53,7%

26,89%

1 256

+17,2%

 - ринок розміщення

883,57

-57,2%

0,65%

26

-67,9%

 - ринок аукціону

0,14

-100,0%

0,00%

2

-84,6%

 

Обсяги укладених на Біржі договорів за 2016 рік зменшилися на 39% порівняно з показниками попереднього року. Позитивною була динаміка обсягів торгів опціонними сертифікатами (+20%), помітне зростання кількості трансакцій з ОВДП (+8%); суттєво зросли обсяги (+54%) та кількість угод (+17%) на ринку РЕПО.

 

Станом на 31.12.2016 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, допущених до біржових торгів становила 583. З них: 262 – 1-го рівня лістингу, 4 - 2-го рівня лістингу.

Структура за видами фінансових інструментів: 262 серії ОВДП (1 рівень лістингу), 62 серії облігацій підприємств (4 у 2 рівні лістингу), 1 державний дериватив, 166 випусків акцій, 9 випусків акцій КІФ, 34 випуски інвестиційних сертифікатів, 27 серії опціонних сертифікатів, 22 серії ф’ючерсних контрактів.

 

Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у грудні 2016 року:

ОВДП (ISIN)

Облігації підприємств (емітент, серія)

UA4000193783

ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" (K)

UA4000194450

ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" (L)

UA4000180400

ПАТ "Альфа-Банк" (K)

UA4000194658

ПАТ "ПРОФІНАНС" (A)

UA4000192744

АТ "ТАСКОМБАНК" (E)

 

Загалом  протягом грудня договори на ФБ «Перспектива» укладалися щодо 61 фінансового інструмента, протягом 2016 року – щодо 221.

Зокрема, у грудні укладалися договори щодо 41 серії ОВДП, 5 серій облігацій підприємств, 13 серій опціонних сертифікатів.

Кількість членів Біржі станом на 31.12.2016 – 87 торговців цінними паперами (в т.ч. 37 банків), до торгів допущено 67.

 

«У грудні обсяг торгів на фондових біржах України сягнув 23 млрд грн. в т.ч. на ФБ «Перспектива» - 19 млрд грн, тобто 82% загального місячного обороту біржового фондового ринку», - розповів Станіслав Шишков, директор ФБ «Перспектива».

Обсяг торгів ОВДП на фондових біржах залишився практично на рівні попереднього місяця (22 млрд грн), дещо зросли порівняно з листопадом обсяги торгів опціонними та інвестиційними сертифікатами, натомість показники торгів акціями, деривативами та облігаціями скоротилися на 40-50%.

Як наслідок, частка державних облігацій в структурі торгів фондових бірж України у грудні зросла з 91% до 96.

За наслідками 2016 року обсяг укладених договорів на фондових біржах України можна оцінити в 236 млрд грн, що відповідає попередній оцінці, наведеній за наслідками торгів у листопаді. Тож наявне скорочення на 17% порівняно з показниками 2015 року та на 62% порівняно з 2014 роком. Скорочення обсягів торгів відбулося на переважній більшості бірж, так само погіршилися і фінансові показники біржової індустрії.

Тим не менше, ФБ «Перспектива» за наслідками 2016 року продовжує лідирувати в Україні за показниками обсягу торгів (136 млрд грн, 57% сукупного обороту фондових бірж в Україні), якості біржового списку (47% цінних паперів, допущених до торгів, мають статус лістингових), кількості членів біржі, допущених до біржових торгів (67), кількість операторів-банків (37) тощо.»

 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

13 січня 2017 р.