Результати торгів ФБ "Перспектива" за 17–21 квітня 2017 року


Протягом 17-21.04.2017р. на ФБ «Перспектива» укладено договорів на загальну суму 2,98 млрд. грн. (на 44% більше, ніж попереднього тижня). З початку року обсяг торгів на біржі становить 43,38 млрд. грн.

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів з початку року (з часткою загального біржового обороту 62%), на другому місці – ПФТС (36%), на третьому – «Українська біржа» (1,5%).

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» з початку 2017 року становить: щодо ОВДП – 63%, облігацій підприємств – 31%, опціонних сертифікатів – 35%.

 

Результати торгів на біржі за 17-21.04.2017р. в розрізі фінансових інструментів:

Фінансові інструменти/ринки

Обсяг торгів (млн. грн.)

Зміна обсягу торгів до попереднього періоду, %

Кількість договорів, шт.

тиждень

з початку року

тижня

року

тиждень

з початку року

ОВДП

2 959,63

42 955,70

+44,5%

+22,3%

154

1 675

Облігації підприємств

-

207,45

-

-81,1%

-

19

Акції

-

1,21

-

-30,5%

1

5

Строкові контракти

-

0,02

-

-8,8%

-

3

Опціонні сертифікати

22,88

213,41

+27,3%

-16,0%

20

180

Всього

2 982,51

43 377,79

+44,3%

-8,9%

174

1 882

- ринок заявок

-

103,07

-

+281,9%

-

6

- адресний ринок

1 100,77

26 370,97

+44,2%

-29,8%

75

1 166

- ринок РЕПО

1 881,21

16 899,93

+46,7%

+75,9%

90

648

- ринок розміщення

0,53

3,80

-68,8%

-99,1%

9

59

 

Структура обсягу торгів в розрізі цінних паперів протягом тижня: ОВДП – 99,23%, опціонні сертифікати – 0,77%.

Порівняно з показниками попереднього тижня обсяг торгів ОВДП зріс на 44,5%, опціонними сертифікатами – на 27,3%.

Станом на 21.04.2017р. кількість фінансових інструментів, допущених до торгів, становила 562.

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 21.04.2017р. – 88, кількість активних операторів з початку квітня – 27, з початку року - 41.

 

Члени ФБ «Перспектива» - лідери за обсягом торгів ОВДП за 17-21.04.2017р.

Державні облігації - лідери за обсягами укладених договорів за 17-21.04.2017р.

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

UA4000196562

АТ "УКРСИББАНК"

UA4000197040

ПАТ "АЛЬФА-БАНК"

UA4000194658

ПАТ "ПУМБ"

UA4000194138

ПАТ "КБ "ГЛОБУС"

UA4000194179

ПАТ "БАНК АВАНГАРД"

UA4000192611

ПАТ "ДІАМАНТБАНК"

UA4000195408

ПАТ "МАРФІН БАНК"

UA4000196620

ПАТ "УКРСОЦБАНК"

UA4000185557

ТОВ ФК "ФІНЕКС- УКРАЇНА"

UA4000192637

 

«Незважаючи на меншу кількість робочих днів (через святкування Великодня), протягом тижня обсяг торгів на фондових біржах України сягнув 4,47 млрд грн, на ФБ «Перспектива» - 2,98 млрд грн., що на 18% та 44% відповідно перевищує показники попереднього, передсвяткового тижня, - повідомив директор ФБ «Перспектива» Станіслав Шишков.

З початку 2017 року обсяг укладених договорів з фінансовими інструментами на національному біржовому ринку оцінюється в 70,6 млрд грн, в т.ч. на ФБ «Перспектива» - 43,4 млрд грн.

Частка державних облігацій в сукупному обсязі біржових торгів фінансовими інструментами в Україні з початку року сягає 96,8%, корпоративних облігацій – 0,9%, всього боргових інструментів – 97,7%. Обсяг торгів борговими інструментами перевищує обсяги торгів акціями в 127 раз.

Чи є така структура біржових торгів, акцентована на облігаціях, винятковою на тлі інших фінансових ринків світу?

За даними Всесвітньої федерації бірж, в регіоні Європа-Близький Схід-Африка обсяг торгів облігаціями у 2016 році становив $14,02 трлн (76% біржової торгівлі облігаціями в світі), обсяг торгів акціями – $19,54 трлн (17% світового організованого ринку акцій). Таким чином, обсяги торгів облігаціями менші, але співставні з показниками торгів акціями. Якщо виокремити європейські майданчики, то обсяг торгів облігаціями у 2016 році становив $11,92 трлн, акціями – $18,64 трлн, тож ситуація аналогічна: обсяги торгів акціями перевищують показники торгів облігаціями.

Втім, якщо застосовувати статистику Європейської федерації фондових бірж, яка не враховує майданчики на кшталт BATS Chi-x Europe, то складається інша картина: за той самий період на європейських біржах обсяг торгів облігаціями склав €8,89 трлн, акціями - €6,66 трлн, тобто обсяг торгів облігаціями на 33% перевищує обсяг торгів акціями.

Разом, з тим, тут йдеться про усереднені дані. Якщо ж казати про конкретні приклади, то в світі за результатами 2016 року можна виділити 19 бірж, де обсяги торгів облігаціями перевищують обсяги торгів акціями (в 1,5-196 раз). Серед них – група бірж BME Spanish Exchanges (обсяг торгів облігаціями – $6,87 трлн, в 10 раз більше за обсяг торгів акціями), група бірж Nasdaq Nordic Exchanges ($1,71 трлн, в 2,1 раз більше), Oslo Bors ($0,71 трлн, в 6 раз більше), Bolsa de Valores de Colombia ($0,42 трлн, в 30 раз більше), Johannesburg Stock Exchange ($1,85 трлн, в 4,6 раз більше), Korea Exchange ($2,84 трлн, в 1,7 раз більше).

Загалом слід констатувати, що в світі є майданчики, що спеціалізуються виключно на акціях, є ринки, де торгуються винятково боргові інструменти чи деривативи, а переважна частина намагається диверсифікувати фінансовий інструментарій, але це значною мірою залежить від структури та еволюції економіки та ринків, які обслуговуються біржовими операторами.

З огляду на багаторічну обмеженість кола надійних емітентів акцій в Україні та відсутність справді ефективних заходів щодо розвитку цього сегменту регульованого ринку, напевне, домінування боргового інструментарію на національному біржовому ринку є цілком природним і не суперечить світовій практиці.

Більше того, на міжнародних ринках облігацій спостерігається досить висока консолідація біржової торгівлі: якщо  на ринку акцій ТОП5 майданчиків-лідерів сукупно забезпечують 71% світової торгівлі акціями, а ТОП10 – 89%, то на ринку облігацій ТОП5 та ТОП10 майданчиків сукупно забезпечують 83% та 94% світової торгівлі облігаціями відповідно. Тож, з огляду на значно вищий ступінь глобальної консолідації біржового обігу облігацій, збереження українськими фондовими біржами в цьому сегменті далеко не останніх позицій в Європі (яка лідирує в світі за обсягами біржової торгівлі облігаціями) може розглядатися як досить позитивний чинник та свідчити про конкурентоспроможність національного фінансового ринку хоча б у контексті розвитку облігаційного інструментарію.

 

Довідка про ФБ «Перспектива»:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

25 квітня 2017 р.