Результати торгів ФБ «Перспектива» за грудень 2021 року


Протягом грудня 2021 року на ФБ «Перспектива» укладено 2 297 угод на суму 15,7 млрд грн (-38% до листопада 2021 р.), з початку року – 17 744 угоди на суму 217,1 млрд грн. (+8% до 2020 р.)

Сукупно на фондових біржах України у грудні 2021 р. укладено 4,3 тис угод на суму 38 млрд грн. (-29% до листопада 2021 р.), з початку року – 34,0 тис угод на суму 452 млрд грн (+35% до 2020 р.)

Порівняно з 2020 роком на біржовому ринку обсяги торгів державними облігаціями зросли на 35% (з 330 до 446 млрд грн), також було помітне пожвавлення торгів облігаціями підприємств (з 1,0 до 2,8 млрд грн), акціями (з 0,6 до 0,7 млрд грн), строковими контрактами (з 0,02 до 0,04 млрд грн). Негативна динаміка спостерігалася за облігаціями місцевих позик (з 3,9 до 1,8 млрд грн), за опціонними (з 0,06 до 0,02 млрд грн) та інвестиційними (з 0,05 до 0,02 млрд грн) сертифікатами.

В структурі торгів на фондових біржах у 2021 році традиційно домінували боргові інструменти: на першому місці – держоблігації (їх частка зросла з 98,3% у 2020 р. до 98,8% у 2021 р.), на другому місці - корпоративні облігації (зростання частки з 0,3% до 0,6%), на третьому – облігації місцевих позик (зменшення частки з 1,1% до 0,4%), далі - акції (зменшення частки з 0,18% до 0,15%), строкові контракти (збереження частки 0,01%), опціонні сертифікати (зменшення частки з 0,02% до 0,01%), інвестиційні сертифікати (зменшення частки з 0,02% до 0,01%).

Частка ФБ «Перспектива» у загальному біржовому обороті у 2021 р. складає 48%, в т.ч. щодо держоблігацій 48%, корпоративних облігацій – 35%, на ринку РЕПО - 80%, у загальній кількості угод – 52%.

 

Результати торгів ФБ «Перспектива» за грудень 2021 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Державні облігації

15 599,78

-37,8%

99,62%

2 275

-11,6%

Облігації місцевих позик

1,23

-67,3%

0,01%

1

0,0%

Облігації підприємств

58,69

-7,4%

0,37%

21

+600,0%

ВСЬОГО

15 659,69

-37,7%

100,00%

2 297

-10,9%

- Ринок заявок

30,84

-14,3%

0,20%

3

+200,0%

- Адресний ринок

8 694,47

-41,4%

55,52%

2 102

-8,1%

- Ринок РЕПО

6 934,37

-32,6%

44,28%

192

-33,8%

 
Найбільший обсяг торгів на ФБ «Перспектива» у грудні було зафіксовано з держоблігаціями (99,62%). При цьому 44,28% торгів проведено на ринку РЕПО, 55,72% - на адресному ринку та ринку заявок.
 

Результати торгів ФБ «Перспектива» за 2021 рік в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

Державні облігації

216 100,89

+7,6%

99,53%

17 539

+144,9%

Облігації місцевих позик

29,38

-92,6%

0,01%

16

+14,3%

Облігації підприємств

955,79

+1337,2%

0,44%

177

+342,5%

Акції

4,86

+100,0%

0,00%

2

+100,0%

Опціонні сертифікати

22,15

-63,0%

0,01%

10

-69,7%

ВСЬОГО

217 113,06

+7,8%

100,00%

17 744

+144,8%

- Ринок заявок

321,93

-72,9%

0,15%

34

-15,0%

- Адресний ринок

145 828,41

+0,7%

67,17%

15 650

+168,2%

- Ринок РЕПО

70 962,72

+28,2%

32,68%

2 060

+49,9%

 
Обсяг торгів на ФБ «Перспектива» порівняно з 2020 роком зріс на 8%, кількість угод – у 2,4 раз.
Станом на 31.12.2021 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, допущених до торгів на ФБ «Перспектива», становила 287, з них 175 – лістингові.
Структура випусків (серій) за видами фінансових інструментів: 188 - держоблігації та держдеривативи, 31 - облігації підприємств, 33 - акції, 2 – облігації місцевих позик, 9 - інвестиційні сертифікати, 10 - опціонні сертифікати, 14 - ф’ючерсні контракти.

Протягом грудня договори на ФБ «Перспектива» укладалися щодо 54 фінансових інструментів, в т.ч. щодо 48 серій держоблігацій (+6 та +3 до листопада відповідно); з початку 2021 року – щодо 100 фінансових інструментів, в т.ч. щодо 77 серій держоблігацій (+10 та -1 до 2020 р. відповідно).

 

Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у 2021 році:

ОВДП (ISIN)

Облігації підприємств та місцевих позик (емітент, серія)

UA4000207880

ТОВ "МАНІВЕО ШВИДКА ФІН. ДОПОМОГА" (A)

UA4000214506

АТ "БАНК АВАНГАРД" (A)

UA4000204150

ТОВ "РУШ" (G)

UA4000201255

АТ "БАНК АВАНГАРД" (B)

UA4000173371

ТОВ "СС ЛОУН" (A)

UA4000218325

ТОВ "МІЛОАН" (A)

UA4000200885

ТОВ "АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА" (A)

UA4000213227

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА (E)

UA4000216774

ТОВ "ЕСКА КАПІТАЛ" (C)

UA4000215495

ТОВ "АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА" (C)

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 31.12.2021 – 62. Кількість членів біржі, що укладали договори у грудні, складає 40, з початку року – 54 (-2 до 2020 року).

Обсяг виконаних угод з ОВДП у грудні на вторинному ринку (біржові та позабіржові операції) порівняно з листопадом скоротився на 24% (з 65,4 до 49,8 млрд грн), кількість угод - на 2% (з 4546 до 4448); натомість за 2021 р. порівняно з 2020 р. показники зросли на 32% (з 385,6 до 507,2 млрд грн) та у 2,1 раз (з 18165 до 37393) відповідно.

 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

31 грудня 2021 р.