Рішення НКЦПФР №№ 684 від 30.05.2024р., стосовно обігу цінних паперів окремих товариств.


Повідомляємо про прийняття НКЦПФР рішення № 684 від 30.05.2024р., стосовно обігу цінних паперів окремих товариств:
https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=20746235

31 травня 2024 р.