Результати торгів ФБ «Перспектива за грудень 2012 року


Протягом грудня 2012 року на ФБ «Перспектива» (далі – Біржа) укладено та виконано 7 457 договорів на загальну суму 26,98 млрд грн.

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, у грудні Біржа посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 78%), друге місце – у ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (17%), третє – у ПАТ «Українська біржа» (3%).

Протягом 2012 року обсяг торгів на Біржі становить 146 млрд грн., що складає 55% загального біржового обороту в Україні.

За оперативними даними НКЦПФР в розрізі фінансових інструментів ринкова частка Біржі становить:

за 2012 рік: щодо ОВДП – 59%, облігацій підприємств – 39%, облігацій місцевих позик – 89%, акцій – 41%, інвестиційних сертифікатів – 82%, опціонних сертифікатів – 62%, строкових контрактів – 46%;

за грудень 2012 року: щодо ОВДП – 83%, облігацій підприємств – 72%, облігацій місцевих позик – 97%, акцій – 5%, інвестиційних сертифікатів – 11%, опціонних сертифікатів – 6%, строкових контрактів – 76%.

 

Результати біржових торгів за грудень 2012 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів, (млн грн.)

Кількість договорів

Частка у загальному обсягу торгів на Біржі, %

Державні облігації України

17 800,00

345

65,98%

Акції

68,50

1 234

0,25%

Облігації підприємств

4 408,62

393

16,34%

Облігації місцевих позик

3 098.24

16

11,49%

Інвестиційні сертифікати

14,86

217

0,06%

Деривативи – всього

1 585,68

5 252

5,88%

- строкові контракти

1 577,79

5 214

5,85%

- опціонні сертифікати

7,89

38

0,03%

ВСЬОГО

26 975,90

7 457

100,00%

 

Результати біржових торгів за січень-грудень 2012 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів, (млн грн.)

Кількість договорів

Частка у загальному обсягу торгів на Біржі, %

Державні облігації України

105 513,09

2 459

72,29%

Акції

9 723,87

21 214

6,66%

Облігації підприємств

10 583,81

1 823

7,25%

Облігації місцевих позик

5 172,32

81

3,54%

Інвестиційні сертифікати

3 289,31

4 737

2,25%

Деривативи

11 682,97

42 884

8,00%

- строкові контракти

11 454,36

42 359

7,84%

- опціонні сертифікати

228,61

525

0,16%

ВСЬОГО

145 965,97

 73 198

100,00%

 

Найбільший обсяг торгів у грудні було зафіксовано з державними облігаціями України (65,98%), облігаціями підприємств, в т.ч. іпотечними (16,34%), облігаціями місцевих позик (11,49%) та строковими контрактами (5,85%). При цьому 24,29% торгів проведено на Ринку розміщення (щодо облігацій Київської та Дніпропетровської міської Ради, Державної іпотечної установи, Придніпровської, Південно-Західної та Одеської залізниць, ТОВ "СОНЕТ", ТОВ "КОМПАНІЯ "БІЗНЕС ІННОВАЦІЇ", ТОВ "БН", ТОВ "СФС", ТОВ "АФС", ТОВ "КРЕДИТ-ГАРАНТ ЛТД", ТОВ "Електрохімпром", ТОВ "ДОН СТРОЙ КОМ", ТОВ "МІК МЕГА", ПАТ "Дніпропетровський агрегатний завод"), 0,03% - на ринку похідних (щодо опціонних сертифікатів), 5,85% - на строковому ринку (щодо ф’ючерсних контрактів, яких протягом місяця було укладено 822 117).

Порівняно з попереднім місяцем обсяг торгів облігаціями підприємств зріс у 8,6 разів, інвестиційними сертифікатами – на 79,8%, облігаціями місцевих позик – на 50,6%; обсяг торгів опціонними сертифікатами скоротився на 5,3%, строковими контрактами – на 16,6%, ОВДП - на 39,3%, акціями – на 10,7%.

 

«Концентрація біржі на підвищенні ліквідності ринку боргових інструментів, запланована в минулому році, дала своєї взнаки, - підкреслив Станіслав Шишков, директор ФБ «Перспектива». – Загалом на біржовому ринку України у поточному році можна було спостерігати падіння обсягів торгів акціями у 3,4 рази, інвестиційними сертифікатами у 2,9 рази. Натомість біржовий сегмент облігацій підприємств зріз на 25%, державних облігацій – на 80%, облігацій місцевих позик – у 12,5 разів. І майже у всіх цих динамічно зростаючих сегментах торгів біржа здобула лідерські позиції. Якщо біржовий ринок в цілому зріс за 2012 рік на 12%, то біржі вдалося забезпечити зростання обсягів торгів на 84%. Як наслідок, зростання ринкової частки біржі було більш ніж переконливим – з 33% у 2011 році до 55% у поточному.»

 

У грудні до біржового списку були вперше включені облігації Державної іпотечної установи, Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодору), ПрАТ "Донецьксталь-МЗ", ПАТ "Дельта Банк", ТОВ "Виробниче об`єднання "МОЛІС", ПАТ "Трест Житлобуд-1", ТОВ "У.І.І.К.", ТОВ "Дон Строй Ком", ТОВ "Сучасний Фінансовий Сервіс", ТОВ "Компанія "Бізнес Інновації", ТОВ "Авто Фінанс Сервіс", ТОВ "Кредит-Гарант ЛТД", ТОВ "БІЗНЕС НЕРУХОМІСТЬ", ТОВ "Електрохімпром", ТОВ "Консалтинговий блок", ТОВ "СОНЕТ", облігації місцевої позики Київської міської Ради, акції ПАТ "ДНІПРОВОДБУД", ПАТ "ЗНКІФ "Інновейшн Кепітал", ПАТ "ВОЗКО", ПАТ "Трест Житлобуд-1", ПАТ "ХАРТРОН", АТ "Теплоенергомонтаж", ПАТ "Сєверодонецький котельно-механічний завод", ПАТ "РОСС", інвестиційні сертифікати ТОВ "КУА" Дельта-Капітал" та ТОВ "КУА "Інвестиційний Капітал Україна" тощо.

Станом на 31.12.2012 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку становила 383 (на 11% більше ніж на кінець попереднього місяця). З них: 105 – 1-го рівня лістингу, 43 - 2-го рівня лістингу, 235 - позалістингові.

Структура біржового списку: 153 випуска акцій (13 – 2-го рівня лістингу, 140 - позалістингові), 103 серії ОВДП (1-го рівня лістингу), 20 серій інвестиційних сертифікатів (15 – 2-го рівня лістингу, 5 –позалістингові), 1 серія іпотечних облігацій (позалістингові), 88 серій облігацій підприємств (1 - 1-го рівня лістингу, 13 – 2-го рівня лістингу, 74 - позалістингові), 8 серій облігацій місцевих позик (1 – 1-го рівня лістингу, 2 – 2-го рівня лістингу, 5 - позалістингові), 6 серій опціонних сертифікатів (позалістингові) та 4 коди (серії) ф’ючерсних контрактів (позалістингові).

 

«За рік кількість цінних паперів у біржовому списку збільшилася у 2,16 разів, у біржовому реєстрі – у 2,56 разів - зазначив Едуард Мілюшко, голова Біржової Ради. – Таким чином, біржа суттєво випередила ПАТ «Українська біржа» за кількістю цінних паперів в обігу та поступається тільки фондовій біржі ПФТС, маючи при цьому більш розгалужений інструментарій за рахунок активно впроваджуваних в обіг строкових контрактів. Внаслідок реєстрації Комісією низки нових документів біржі можна очікувати в наступному році запуску в обіг опціонів. Частка біржі в загальній кількості цінних паперів, допущених до торгів на фондових біржах України, зросла порівняно з попереднім роком з 8% до 14%, а частка в загальному біржовому реєстрі – з 11% до 21%.»

 

Капіталізація акцій у біржовому списку станом на 31.12.2012 склала 62,45 млрд. грн.

 

Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у грудні 2012 року:

ОВДП (ISIN)

Деривативи (серія)

Облігації (емітент, серія)

Акції (емітент)

UA4000142699

PSE/UIRD-s2/13/01

КИIВСЬКА МIСЬКА РАДА (G)

ПАТ "Центренерго"

UA4000136436

PSE/UIRD-s3/13/01

ДЕРЖАВНА IПОТЕЧНА УСТАНОВА (X2)

ПАТ "Мотор Сiч"

UA4000136469

PSE/UIRD-s4/13/01

КИIВСЬКА МIСЬКА РАДА (F)

ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО"

UA4000142384

PSE/UIRD-s1/13/01

ДТГО "Пiвденно-Захiдна залiзниця" (F)

ПАТ "ФК "СУЧАСНI КРЕДИТНI ТЕХНОЛОГII"

UA4000136451

PSE/UIRD-s1/12/12

ТОВ "Сучасний Фінансовий Сервіс" (А)

ПАТ "САН IнБев Україна"

UA4000051403

PSE/UIRD-s3/12/12

ТОВ "КРЕДИТ-ГАРАНТ ЛТД" (В)

ПАТ "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ"

UA4000134431

PSE/UIRD-s4/12/12

ТОВ "БІЗНЕС НЕРУХОМІСТЬ" (В)

ПАТ "МК "Азовсталь"

UA4000119952

PSE/UIRD-s2/12/12

ТОВ "Авто Фінанс Сервіс" (В)

ПАТ "ШУ "Покровське"

UA4000082622

ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ" (F)

ДП "Приднiпровська залiзниця" (D)

ПАТ "Захiденерго"

UA4000108823

ТОВ "ТМО "ЛIКО-ХОЛДIНГ" (G)

ДП "Одеська залiзниця" (E)

ПАТ "Авдiївський КХЗ"

 

 Кількість членів Біржі станом на 31.12.2012 - 108 торговців цінними паперами (16% від загальної кількості ТЦП-членів профільної СРО). Протягом грудня членство на Біржі отримали ПАТ "Дойче Банк ДБУ", ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", ТОВ "ФК-ЗБЕРІГАЧ", ТОВ "ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ", ТОВ "ФК "ОКТАВА ІНВЕСТ".

 

Члени Біржі - лідери за обсягами укладених договорів у грудні 2012 року

 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Відразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових і інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють утримувати лідерство в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

8 січня 2013 р.